Archives - Antique maps of Netherlands

Hollandia, Bertius by 1606
's-Gravenhage, Delisle by 1700-03
's-Hertogenbosch and Mechelen, Munster by 1544
't Graavschap Holland en Sticht van Utrecht Nevens de Voornaamste Delen van Gelderland in Haar Minder Verdeling op Nieuws ..., Specht by 1704
'T Graavschap Holland en Sticht van Utrecht Nevens de Voornaamste Delen van ..., Specht by 1704
't Hooge Heemraed-Schap van Rhynland, Dou by 1687
't Hooge Heemraedschap van Delflant ..., Cruquius by 1712
't Hoogh-Heemraetschap vande Uytwaterende Sluysen in Kennemerlandt ende ..., Dou by c.1687
't Hooghe Heymraedtschap vanden Lande van Woerden, Wit by 1690
'T Huijs te Britten, Langenes by 1598
't Meerderdeel van 't Oost-Vrye in Vlaenderen, VISSCHER [Family] by 1656
'T Stadhuys van Amsterdam, Halma by 1705
('s Hertogenbosch), Braun & Hogenberg by 1575
('s Hertogenbosch), Braun & Hogenberg by 1575
(Aardenburg, Fortifications and Surroundings), GIUSTINIANO by 1609
(Amersfoort), Braun & Hogenberg by 1575
(Amsterdam), Munster by 1559
(Bergen-op-Zoom), Merian [Family] by 1635
(Bolsward [on sheet with] Staveren [and] Harlingen [and] Hinge [and] ..., Braun & Hogenberg by 1575
(Briel), Guicciardini by 1612
(De Purmer) [on sheet with] (De Wormer), Ratelband by 1735
(Delft), Guicciardini by 1612
(Deventer), Lasor a Varea by 1713
(Dordrecht), Braun & Hogenberg by 1575
(Dordrecht), Braun & Hogenberg by 1575
(Dordrecht), Braun & Hogenberg by c.1580
(Enkhuizen), Braun & Hogenberg by 1575
(Friesland), Munster by c.1564
(Gelderland), Quad von Kinckelbach by c.1600
(Geldern), Braun & Hogenberg by c.1580
(Gorchum), Guicciardini by 1612
(Gouda), Braun & Hogenberg by 1575
(Gouda), Braun & Hogenberg by 1575
(Gouda), Guicciardini by 1612
(Grevelingen), Merian [Family] by 1647
(Haarlem), Braun & Hogenberg by 1575
(Herzogenbusch), Munster by 1614
(Holland), Munster by 1540
(Hulst), Merian [Family] by 1647
(Kampen), Braun & Hogenberg by 1575
(Kampen), Braun & Hogenberg by 1575
(Kampen), Braun & Hogenberg by c.1580
(Leiden), Munster by 1614
(Leiden), SCHENK [Family] by 1702
(Leyden), HAGEN by 1675
(Maastricht), Braun & Hogenberg by 1575
(Maastricht), Merian [Family] by 1637
(Middelburg), Braun & Hogenberg by 1575
(Middeleburg), SCHENK [Family] by 1702
(Netherlands), Munster by c.1545-59
(Nijmegen), Braun & Hogenberg by 1575
(Nijmegen), Braun & Hogenberg by 1575
(North Holland), Jansson by 1636
(Northern Netherland), Munster by 1574
(Plan of Delft), Ram by 1675-77
(Plan of the Siege of Maastricht), MANUSCRIPT MAPS by c.1674
(Polder Map), KRUIKIUS by 1712
(Polder Map), KRUIKIUS by 1712
(Polder Map), KRUIKIUS by 1712
(Polder Map), KRUIKIUS by 1712
(Polder Map), KRUIKIUS by 1712
(Polder Map), KRUIKIUS by 1712
(Polder Map), KRUIKIUS by 1712
(Polder Map), KRUIKIUS by 1712
(Polder Map), KRUIKIUS by 1712
(Polder Map), KRUIKIUS by 1712
(Rotterdam), Braun & Hogenberg by 1575
(Rotterdam), Braun & Hogenberg by 1575
(Rotterdam), Guicciardini by 1612
(Rotterdam), SCHENK [Family] by 1702
(The Netherlands & Part of Germany East to Munster), Schrambl by 1786-94
(Utrecht), Merian [Family] by 1647
(Zeeland), VISSCHER [Family] by 1631
(Zeeland), VISSCHER [Family] by 1631
(Zwolle), Braun & Hogenberg by 1575
[5 plan-views of Dutch cities], Anonymous by 1710 c
[Amsterdam], Munster by 1550
[Amsterdam], Munster by 1560
[Amsterdam], Munster by 1570
[Amsterdam], Braun & Hogenberg by 1572
[Amsterdam], Munster by 1579
[Amsterdam], Munster/Petri by 1598
[Amsterdam], Munster by 1598
[Atlas] 't Hooge Heemraed-Schap van Rhynland, Dou by 1746
[Atlas] (Maps of Leiden), HAGEN by 1670-1724
[Atlas] Atlas der Kaarten en Profilen Behoorende Tot het Rapport der Kommissie over de Beste Rivier-Afleidingen, van 13 September ..., GORCUM by 1827-28
[Atlas] Atlas van de Zeehavens der Bataafsche Republiek, Aa by 1805
[Atlas] Atlas van Zeeland; Vervattende Naauwkeurige Kaarten van Alle de Eilanden, op Order van Z.D.H. den Prince van Oranje ..., Tirion by 1760
[Atlas] Carte Nouvelle du Duche de Brabant et Partie de la ..., Dheulland by 1747
[Atlas] Description de Touts les Pays Bas, Autrements Appellez, la Germanie Inferieure, ou Basse ..., VERBIEST by 1636
[Atlas] F.C. Brugsma's Atlas van het Koningrijk der Nederlanden en zijne Overzeesche Bezittingen ..., BRUGSMA by 1864
[Atlas] Hoogheymraadschap van Rhynland, Hooghe by 1685-88
[Atlas] Le Theatre du Monde ou les Nouveaxx Travaux de Mars et de Neptune ou l'on Traite Exactement de Tout ce qui se Passe dans les Pais & Cours de ..., DE LA FEUILLE [Family] by 1701-06
[Atlas] Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland, Bevattende Kaarten van de Dertig Grietenijen of ..., EEKHOFF by 1849-59
[Atlas] Nieuwe Geographische en Historische Atlas, van de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien ..., De Leth [Family] by c.1773
[Atlas] Nieuwe Kerkelyke Geographische Zak- en Reis-Atlas, der Vereenigde Nederlanden als mede van de Landed der Generaliteit, Ingericht, naar de Kerkelyke Verdeeling dezer Landen, in Synoden, Benevens derzelver Onderhoorige ..., Bachiene by 1794
[Atlas] Rotterdam met al syn Gebouwen ... 1694, De Vou by 1774
[Atlas] T'Hooge Heemradschap van Delfland met alle de Steden, Dorpen, Ambachten ..., KRUIKIUS by 1712
[Atlas] Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare ..., Blaeu [Family] by c.1652
[Atlas] Topographie de la Zelande, Le Rouge by 1748
[Atlas] Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland; zoo in 't Algemeen, als in Haare XXX Bijzondere Grietenijen ..., SCHOTANUS VAN STERRINGA by 1718
[Atlas] Zelandiae Comitatus Novissima Tabula, Ottens [Family] by c.1740
[Book with maps] Historische Beschryving der Stadt Amsterdam, Dapper by 1663
[Book with maps] Nieuwe Cronyk van Zeeland ..., SMALLEGANGE by 1696
[Brabantia, Gulick et Cleve], Mercator/Hondius by 1606
[Eindhoven, Weert, Diest Herenthals], Allard by 1825 c
[Friesland], Munster by 1575 ca
[GELDRIA], Quad von Kinckelbach by 1600 c
[Utrecht], Munster by 1545
[Utrecht], Munster by 1578
[Utrecht], Munster/Petri by 1598
[Utrecht], Lat by 1741
[Walcheren ... Zuyt Bevelant], Manuscript Maps by 1784
… Geldriae…, Mercator/Jansson by 1648
… Zutphaniensis…, Mercator/Jansson by 1648
‘T hooghe heymraedtschap vanden lande van Woerden, Vingboons [Family] by 1740
1940 Nederland in Oorlogstijd 1945, Meyer by 1946
A Chart of the Coast of Holland Exhibiting the Situation of the Dutch Fleet at the Time of the Engagement with Admiral Duncan, also the Opposite Coast of England Including Yarmouth &c ..., Fairburn by 1797
A Description of the Iles of Sealand as they Lie upon all ye Rivers & Chanells with a Part of the Sea Coastes of Holland and ..., Waghenaer by c.1588
A Description of the Twoo Famous Rivers Streames or Channells the Flie & the Maersdeepe Streaching up in to the Sowther Sea before Enchuysen unto ..., Waghenaer by c.1588
A General View of the City of Amsterdam from the Tye, Anonymous by 1760
A General View of the City of Amsterdam from the Tye / Vue General de la Ville d'Amsterdam du Cote de ..., Anonymous by 1760
A Map of Flanders & other Provinces of the Netherlands with part of England, Holland, France, &c., exhibiting a full view of ye Seat of War nth. The Towns & Rivers mentioned in ye Actions & ..., Dubosc by 1735
A Map Of The Austrian Possessions In The Netherlands, Faden by 1804 ca.
A Map of the Seven Provinces of the United Netherlands, Moll by 1723
A Map of the Seven Provinces of the United Netherlands, Moll by 1723
A map of the seven united provinces with their dependences by J. Palairet, with improvements from Tobias Mayer of the Cosmographical society of ..., Palairet by 1775
A Map of the Seven United Provinces, with the Land of Drent, and the Generality ..., Faden by 1789
A Map of the Seven United Provinces, with the Land of Drent, and the Generality ..., Faden by 1794
A Map of the Seven United Provinces, with the Land of Drent, and the Generality ..., Faden by 1794
A Map of the Seven United Provinces, with the Land of Drent, and The Generality ..., Faden by 1794
A Map of the Seven United Provinces: with the Dutch, Austrian, and French ..., Bowen by 1770
A New & Correct Map of the Netherlands or Low Countries..., Bowen by 1745 c
A New & Correct Map of the Netherlands, or Low Countries, Drawn from the best Authorities and most approved Modern Maps, the whole being regulated by Astron.l ..., Bowen by 1750
A New & Exact Map of the Provinces of Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Dutch Flanders and Dutch Brabant. . ..., Kitchin by 1760 ca.
A New and Accurate Map of the Seven United Provinces Compiled from the Most Approv'd Maps & Charts, and Adjusted by Astronoml. ..., Bowen by 1747-52
A new and accurate map of the Seven United Provinces.., Millar by 1782
A New and Correct Map of the Seven Provinces ..., Tindal by 1730-51
A New and Correct Map of the Seven United Provinces Drawn from the Most Approved Maps and Charts, the Whole Being Regulated by Astronomical ..., Bowen by 1744
A New and Correct Map of the Seven United Provinces…, Bowen by 1744
A New And Exact Map Of The Theatre Of War In Flanders & ..., Overton by 1709
A New And Exact Map Of The United Provinces Or Netherlands…, Moll by 1720 ca.
A New and Exact Map of the United Provinces, or Netherlands, Bowles [Family] by 1740
A New and Exact Map of the United Provinces, or Netherlands ..., Moll by 1750
A New and Exact Map of the United Provinces, or Netherlands, &c. ..., Moll by 1719
A New and Exact Map of the United Provinces, or Netherlands, &c. ..., Moll by 1719 or earlier
A New and Exact Map of the United Provinces, or Netherlands, &c. ..., Moll by c.1715
A New and Exact Map of the United Provinces, or Netherlands, &c. ..., Moll by c.1715
A New and Exact Map of the United Provinces, or Netherlands, &c. ..., Moll by c.1736
A New and Exact Map of the United Provinces, or Netherlands, &c. ..., Moll by c.1750
A New Chart of Holland with the Entrances to the Scheld, &c. ..., Heather by 1802
A New Map of Sealand, with the Rivers Schelde, Part of Holland, Flanders and Brabant ..., Stockdale by 1784
A New Map of the City of Amsterdam, Senex by 1720
A New Map of the City of Amsterdam, Senex by 1720
A New Map of the City of Amsterdam, Senex by 1720
A New Map of the City of Amsterdam, Senex by 1720
A New Map of the City of Amsterdam, Senex by 1720
A New Map of the City of Amsterdam, Senex by 1720-21
A New Map of the City of Amsterdam, Senex by 1721
A new map of the city of Amsterdam. . ., Senex by 1721
A New Map of the Netherlands or Low Countries shewing their principal divisions, cities, towns, rivers etc. Dedicated to His Highness, William Duke of ..., Wells by 1700
A New Map of the Netherlands or Low Countries, with the South part of the Provinces of Holland, Utrech & Gelders and the whole of ..., Laurie & Whittle by 1801
A New Map of the Netherlands or Low Countries, with the South Part of the Provinces of Holland, Utrecht, & Gelders and the Whole of ..., Laurie & Whittle by 1794
A New Map of the Netherlands, or Low Countries, Shewing their Principal Divisions, Cities , Towns, Rivers ..., Wells by 1710
A New Map of the Netherlands, or Low Countries, Showing their Principal Divisions, Cities, Towns, Rivers ..., Wells by 1704
A New Map of the Netherlands. Also of that Part of Germany Westward of the Rhine as Ceded to the French and Divided into their Several Departments from the Latest ..., Cary by 1804-08
A New Map of the Netherlands. Also of that Part of Germany Westward of the Rhine as Ceded to the French and Divided into their Several Departments from the Latest ..., Cary by c.1811
A NEW MAP OF THE SEAT OF WAR, in the NETHERLANDS, from the best ..., Laurie & Whittle by 1794
A New Map of the Seven United Provinces, Cary by 1811
A New Map of the United Provinces or Netherlands &c., Moll by 1706
A New Map of the United Provinces or Netherlands &c., Moll by c.1730
A New Map of the United Provinces, Comprehending Holland, Zealand, Utrecht, Gelders, Overyssel, Friesland and Groningen ..., Cary by 1799
A New Map of the United Provinces, Comprehending Holland, Zealand, Utrecht, Gelders, Overyssel, Friesland and Groningen ..., Cary by 1811
A New Map of the United Provinces, Comprehending Holland, Zealand, Utrecht, Gelders, Overyssel, Friesland and ..., Cary by 1799
A New Map of the United Provinces, Comprehending, comprehending Holland, Zealand, Utrecht, Gelders, Over Yssel, Friesland and Groningen; with the Lands of Drent, Dutch Flanders, & Dutch Brabant &c ..., Cary by 1819
A New Map Of Ye XVII Provinces of Low Germanie…, Speed by 1676
A New Map of Zealand; with the Rivers Schelde, part of Halland, Flanders & Brabant; Shewing the Situation of the Schelde the Present Subject of ..., Stockdale by 1792
A NEW MAP OF ZEALAND; with the RIVERS SCHELDE, part of HOLLAND, FLANDERS & BRABANT; Shewing the Situation of the ..., Stockdale by 1792
A New Mape Of Ye XVII Provinces Of Low Germanie ..., Speed by 1626-1676
A New Plan of the City of Bergen-op-Zoom; with the Forts ..., MILITARY MAPS - INFREQUENT PUBLISHERS by 1747
A Plan of Breda with the Adjacent Countries, Jefferys/Laurie & Whittle by 1747
A Plan of Breda, with the Adjacent Countries by T. Jefferys Geographer, to His Royal Highness the ..., Gentleman&aposs Magazine by 1747
A Plan of Maestricht, Jefferys by 1747
A Plan of Maestricht, Jefferys by 1747
A Plan of Maestricht, with the Adjacent Villages, where the Battle was Fought June 21. By T. Jefferys, Geographer to His Royal Highness the Prince of ..., Gentleman&aposs Magazine by 1747
A Plan of the City of Amsterdam, Stockdale by 1800
A Plan of the City of Amsterdam, Stockdale by 1800
A Plan of the City of Amsterdam, Stockdale by 1800
A View of Amsterdam, Jefferys by 1748
A View of Amsterdam, Gentleman&aposs Magazine by 1748
A View of Amsterdam, Jefferys by 1748
A View of Amsterdam, Jefferys by c.1770
A View of Amsterdam, Jefferys by n.d.
Abbeldinig Des Furstendom Brabant Mit Die Aengrender Lander ..., Anonymous by 1627
Abbildung der Bludigen See Fressens Swischen den Hollandern und ..., Merian by 1700
Abcontrafeitung der Starcken Stat Bomel mit allen ihren Fortresen oder Bolwerken und Sterekten, so wol von Alters, als von Newern daran Gemacht, sampt dem Lager der Staten und ..., Anonymous by c.1610
Accurater Grundris und Prospect der Weltberuhmten Hollandischen Haupt und Handels-Stadt Amsterdam ..., Homann by 1730
Accurater grundris und Prospect der...Amsterdam…, Homann Heirs by 1720 c.
Accurater grundris und prospect... AMSTERDAM, Homann by 1727
Accurater Grundriss und Prospect der Weltberuhmten Hollandische Haupt und Handels-Stadt Amsterdam ..., Homann [Family] by 1720
Accurater Grundriss und Prospect der Weltberuhmten Hollandische Haupt und Handels-Stadt Amsterdam ..., Homann [Family] by 1727
Accurater Grundriss und Prospect der Weltberuhmten Hollandische Haupt und Handels-Stadt Amsterdam ..., Homann [Family] by 1727
Accurater Grundriss und Prospect der Weltberuhmten Hollandische Haupt und Handels-Stadt Amsterdam ..., Homann [Family] by 1727
Accurater Grundriss und Prospect der Weltberuhmten Hollandische Haupt und Handels-Stadt Amsterdam ..., Homann [Family] by c.1720
Accurater Grundriss und Prospect der Weltberuhmten Hollandische Haupt und Handels-Stadt Amsterdam ..., Homann [Family] by c.1730
Accuratissima Ditionis Sylvae-Ducensis Tabula, Hondius [Family] by 1636
Accuratissima ditionis Sylvae-Ducensis Tabula., Hondius [Family] by 1645
Aernhem, Guicciardini by 1613
AETH a Strong Frontier TOWN in BRABANT, taken by the DUKE of MARLBOROUGH in ..., Tindal by 1745
Afbeelding der Grondtvesten van het Huis te Britten…, Halma by 1710
Afbeelding van de Platte Grond der Stad Delft, in den Jare ..., Anonymous by c.1680
Afbeelding van de Zyp, ZOUTMAN by 1664/65
Afbeeldinge der stadt Delft, Bleyswijck by c. 1678
Afbeeldinge van de Maes van de Stadt Rotterdam tot in Zee ..., Ottens [Family] by 1740
Afbeeldinge van de Wydvermaarde en Beroemde Koopstad ..., Ottens by 1730
Afbeeldinge van Rhynlands Waterstaat ... Haarlemmer of ..., De Leth [Family] by 1740
Agri Biemstrani, Keere by 1617
Agri Biemstrani Descriptio a L.I.S., Blaeu by 1640
Agri Zypani Nova Descript., VISSCHER [Family] by 1625
Alcmaer, Drebbe by 1597
Alcmaer, Keere by 1603
Alcmaer, Guicciardini by 1612
Alcmaer, Keere by 1612
Alcmaria, Blaeu by 1649
Amisfurtum, Blaeu [Family] by 1649
Amorfortia ..., Braun & Hogenberg by 1581
Amorfortia Dioecesis Ultrarectensis Oppidum ..., Lasor a Varea by 1713
Amstelaedami Novissima Delineatio per Petrum Schenk, SCHENK [Family] by c.1700
Amstelaedami Novissima Delineatio per Petrum Schenk, SCHENK [Family] by c.1720
Amsteldam…, Visscher by 1680
Amstelodami ..., VISSCHER [Family] by c.1650
Amstelodami Celeberrimi Hollandiae Emporii Delineatio Nova, Blaeu [Family] by 1649
Amstelodami Celeberrimi Hollandiae Emporii Delineatio Nova, Blaeu [Family] by 1649
Amstelodami Celeberrimi Hollandiae Emporii Delineatio Nova, Blaeu by 1650
Amstelodami Celeberrimi Hollandiae Emporii Delineatio Nova, Jansson by 1657
Amstelodami Veteris et Novissimae Urbis Accuratissima ..., VISSCHER [Family] by c.1660
Amstelodami Veteris et Novissimae Urbis Accuratissima ..., VISSCHER [Family] by c.1670
Amstelodami Veteris et Novissimae Urbis Accuratissima Delineatio. Geteeckent Ende op t'Papier Gebracht door Daniel Stalpaert Stadts Architec.'t Amsteldam Gedruckt by Nicolas ..., VISSCHER [Family] by c.1670
Amstelodami Veteris et Novissimae Urbis Accuratissima Delineatio. Geteeckent Ende op t'Papier Gebracht door Daniel Stalpaert Stadts Architec.'t Amsteldam Gedruckt by Nicolas ..., VISSCHER [Family] by c.1676
Amstelodami Veteris et Novissimi Delineatio, DE LA FEUILLE [Family] by 1706
Amstelodami Veteris et Novissimi Delineatio, DE LA FEUILLE [Family] by 1710-
Amstelodamum, Braun & Hogenberg by 1600
Amstelodamum, Hondius by 1614
Amstelodamum, Braun & Hogenberg by 1618
Amstelodamum ..., Braun & Hogenberg by 1617
Amstelodamum ..., Braun & Hogenberg by 1617
Amstelodamum Amsterdam, Bodenehr [Family] by c.1720
Amstelodamum Amsterdam, Bodenehr [Family] by c.1727
Amstelodamum Amsterdam, Bodenehr [Family] by c.1727
Amstelodamum cum Antiquis et Nuperrimis Pomoeriis, Danckerts [Family] by 1694
Amstelodamum Emporium, Pontanus by 1611
Amstelodamum Totius Europae Emporium Celeberrimum Hollandiaeque Primaria Urbs ..., Wit by c.1680
Amstelodamum…, Jansson by 1617
Amstelredam, Guicciardini by 1581
Amstelredam, Guicciardini by 1612
Amstelredamum, Braun & Hogenberg by 1572
Amstelredamum, Braun & Hogenberg by 1572
Amstelredamum Nobile Inferioris, Braun & Hogenberg by 1572 / 1575
Amstelredamum, nobile Inferioris Germaniae oppidum, Braun & Hogenberg by 1572
Amstelredamum, nobile Inferioris Germaniae oppidum, Braun & Hogenberg by c. 1572
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by 1572
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by 1572
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by 1572-
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by 1572-
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by 1572-
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by 1575
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by c.1572
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by c.1572-80
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by c.1580
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by c.1580
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum …, Braun & Hogenberg by 1572
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum …, Braun & Hogenberg by 1572
Amstelredamum, Nobile Inferioris Germaniae Oppidum..., Braun & Hogenberg by 1572
Amstelredamum, nobile inferioris Germaniae…, Braun & Hogenberg by 1572
Amsterdam, Munster by 1550 c
Amsterdam, Guicciardini by 1568
Amsterdam, Guicciardini by 1568
Amsterdam, Merian by 1636
Amsterdam, Merian by 1640
Amsterdam, Commelin by 1650
Amsterdam, Jonghe by 1675
Amsterdam, Manesson-Mallet by 1683
Amsterdam, Manesson-Mallet by 1685
Amsterdam, Anonymous by 1700 c
AMSTERDAM, Probst by 1745 c
AMSTERDAM, BOWYER by 1814
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1835
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1842
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1844
Amsterdam, Jollain by c. 1650
Amsterdam, Doncker by c. 1700
Amsterdam, Merian [Family] by c.1640
Amsterdam, Merian [Family] by c.1650
Amsterdam, STEUDNER by c.1690
Amsterdam, Mortier by c.1705
Amsterdam, De Leth [Family] by c.1736
Amsterdam, BROEN by c.1780
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by c.1836
Amsterdam, SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by c.1840
Amsterdam [on sheet with] Rotterdam, Salmon by 1739
Amsterdam [on verso] Portrait of Erasmus, Munster by 1550
Amsterdam …, Seutter by c.1740
Amsterdam aan de Water Kant van t' Y te Sien, Commelin by 1726
Amsterdam Capitale de la Hollande, Aa by 1720
Amsterdam die Weltberuhmte Haupt- und Handel Statt in Holland ..., SEUTTER [Family] by c.1740
Amsterdam die Weltberuhmte Haupt-und Handel Statt in Holland auf das neuest und accurateste eintworffen und ..., Seutter by c. 1740
Amsterdam met des Selfs omleggende landen, Commelin by 1693
Amsterdam Ville Capitale du Comte de Hollande, Fer by 1693
Amsterdam Ville Capitale du Comte de Hollande Fameux Port de Mer sur le Zuider Zee ..., Fer by 1693
Amsterdam Ville Capitale du Comte de Hollande Fameux Port de Mer sur le Zuider Zee ..., Fer by 1693-1696
Amsterdam Ville Capitale du Comte de Hollande fameux Port de Mer sur le Zuider ..., Fer by 1696
Amsterdam Ville Capitale du Comte de Hollande fameux Port de Mer sur le Zuider ..., Fer by 1705
Amsterdam Ville Capitale du Comte de Hollande fameux Port de Mer sur le Zuider ..., Anonymous by 1750
Amsterdam, Fameux Port de Mer..., Fer by 1705
Amsterdam, Fameux Port de Mer…, Fer by 1705
Amsterdam, Fameux Port de Mer…, Fer by 1705
Amsterdam., Munster by 1580
Amsterdam. Ville du Comte de Hollande et la Plus Considerable des Provinces ..., Daumont by c.1760
Amsterdam…, Seutter by 1740 ca
Amsterdams Oudste Staat, Tirion by 1760
An Accurate Map of the Netherlands ..., Rollos by c.1770
An Accurate View of Amsterdam the Capital of the Dutch ..., Millar by 1782
Antwerp (Antwerpen) (Anvers), SDUK Society for the Diffusion of Useful Knowledge by 1832
Arnheim. In Geldern, Meisner by 1638
Arnhem, Guicciardini by 1612
Arnhem, Guicciardini by c.1570
Arnhemium ... [on sheet with] Venlonum ... [and] Gelria ... [and] Ruremunda ..., Braun & Hogenberg by 1575
Arnhemium ... [on sheet with] Venlonum ... [and] Gelria ... [and] Ruremunda ..., Braun & Hogenberg by c.1585
Arnhemium Geldriae in ripa rheni opp, Guicciardini by 1612
Arnhemium Gelriae in Ripa Rheni Opp, Guicciardini by 1582
Arnhemium Gelriae in Ripa Rheni Opp, Guicciardini by 1582
Arnhemium Gelriae in Ripa Rheni Opp., GUICCIARDINI by 1630 c
Asperen, Blaeu [Family] by 1649
Barhasste contraschtung der Statt Haerlem, Munster/Petri by 1598
Baroniam Bredanam, Colom by 1660
Batavi ex Parte, et Marsaci, et Usipetes / Partie de l'Ancien Dioecese et Evesche d'Utrecht, a Present Archeveche, &c. / la Betuve la Veluve et le Comte de Zutphen qui sont Trois Quartiers de Quatre du Duche de ..., Sanson/Mariette by c.1650
Batavorum Insulae Et Continentis, Alting by 1725
Battle of Maestricht, Tindal by 1730
Battle of Maestricht, Tindal by 1730
Battle of Maestricht, Tindal by 1730
Battle of Maestricht, Tindal by 1732
BATTLE of MAESTRICHT, Tindal by 1745
Battle of Maestricht, Tindal by 1745
Beemster, Colom by 1660
Beemstra. Agri Biemstrani, 1617..., Keere by 1617
Belagerung des Vesten Schloss u Passes Gennep, Merian [Family] by 1650
Belegeringhe van het Slot Gennep door ... den Prince van Oraignien. Ghedruckt in s'Gravenhaghe, ten Huyse van Henricus ..., Hondius [Family] by 1641
Belegerung der Stadt Haerlem, Anonymous by 1572-73
Belgica Foederata, Blaeu [Family] by 1660
Belgica Foederata, Blaeu [Family] by 1660-
Belgica Foederata, Blaeu by 1670
Belgica Foederata, Blaeu [Family] by 1672
Belgica Foederata, Blaeu [Family] by c.1660
Belgica Foederata, Valk [Family] by c.1700
Belgica Foederata Complectens Septem Provincias, Ducatum Geldriae, Comitatus Hollandiae et Zeelandiae Dioec. Traject. Transisul. Groningam et ..., LOTTER [Family] by 1761
Belgica Foederata Complectens Septem Provincias, Ducatum Geldriae, Comitatus Hollandiae et Zeelandiae Dioec. Traject. Transisul. Groningam et ..., LOTTER [Family] by 1761
Belgica Foederata Complectens Septem Provincias, Ducatum Geldriae, Comitatus Hollandiae et Zeelandiae Dioec. Traject. Transisul. Groningam et ..., LOTTER [Family] by 1761
Belgica Foederata Complectens Septem Provincias, Ducatum Geldriae, Comitatus Hollandiae et Zeelandiae Dioec. Traject. Transisul. Groningam et ..., LOTTER [Family] by 1761
Belgica Foederata Complectens Septem Provincias, Ducatum Geldriae, Comitatus Hollandiae et Zeelandiae Dioec. Traject. Transisul. Groningam et ..., LOTTER [Family] by 1770
Belgica Foederata Complectens Septem Provincias, Ducatum Geldriae, Comitatus Hollandiae et Zeelandiae Dioec. Traject. Transisul. Groningam et ..., LOTTER [Family] by c.1760
Belgicarum Provinciarum Descriptio. Gedruckt te Haerlem. . ., Doetecum [Family] by 1632
Belgii Faederati Nova Descriptio, Hondius/de Jonghe by c. 1660
Belgii inferioris descriptio emendata cum curcumiacentium reionu cinfinijs Zeelant insularum loca aliquot numeris ..., Mercator/Hondius by 1613
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia, Homann by c. 1740
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by 1716
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by 1720
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., SCHENK [Family] by c.1700
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., SCHENK [Family] by c.1700
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., SCHENK [Family] by c.1700
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1705
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1720
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1720
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1720
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1720
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1720
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1720
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1720
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1730
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1730
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1730
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine vulgo Hollandia ..., Homann [Family] by c.1740
Belgii pars Septentrionalis communi nomine Vulgo Hollandia nancupata Continens Statum Potentissimae Batavorum Reipublicae sev Provincias ..., Homann Heirs by 1795
Belgii pars Septentrionalis communi nomine Vulgo Hollandia nancupata Continens Statum Potentissimae Batavorum Reipublicae sev Provincias VII ..., Homann by c. 1720
Belgii Pars Septentrionalis communi nomine Vulgo Hollandia nuncupata Continens Statem Potentissimae Batavorum ..., Homann by 1705
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine Vulgo Hollandia Nuncupata Continens Statum Potentissimae Batavorum Reipublicae seu Provincias VII. ..., Homann by 1716
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine Vulgo Hollandia Nuncupata Continens Statum Potentissimae Batavorum Reipublicae Seu Provincias VII. ..., Homann by 1720
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine Vulgo Hollandia Nuncupata Continens Statum Potentissimae Batavorum Reipublicae Seu Provincias VII. ..., Homann by 1720
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nomine Vulgo Hollandia Nuncupata Continens Statum Potentissimae Batavorum Reipublicae seu Provincias VII. ..., Homann by 1760
Belgii Pars Septentrionalis communi nomine Vulgo Hollandia…, Homann by 1720
BELGII PARS SEPTENTRIONALIS COMMUNI NOMINE VULGO HOLLANDIA…, Homann by 1730 c
Belgii Pars Septentrionalis Communi Nominee Vulgo Hollandia, HOMANN by circa 1740
Belgii sive Germaniae Inferioris, Cluver/Jansson by 1661
Belgii sive Germaniae inferioris, Avelen by 1700
Belgii Universi seu Inferioris Germaniae quam XVII Provinciae ..., Homann Heirs by 1747
Belgii Veteri Typus ex Conatibuls Geographcis Abrahami ..., Ortelius by 1606
Belgii Veteris Typus, Ortelius by 1594
Belgii Veteris Typus Abrahami Ortelii, Cluver/Jansson by 1661
Belgii Veteris Typus ex Conatibus Geographicis, Jansson by 1644
Belgii XVII Provinciarum Tabula Per F. De Wit, Wit by c. 1670
Belgium and the Netherlands, Johnston by 1869
Belgium Foederatum, VISSCHER [Family] by 1680
BELGIUM FOEDERATUM, Visscher by 1680 c
BELGIUM FOEDERATUM, Visscher by 1680 c
Belgium Foederatum, VISSCHER [Family] by 1684
Belgium Foederatum, VISSCHER [Family] by 1689
Belgium Foederatum, VISSCHER [Family] by 1696
Belgium Foederatum, Homann [Family] by 1748
Belgium Foederatum, Homann [Family] by 1748
Belgium Foederatum, VISSCHER [Family] by c.1677
Belgium Foederatum, VISSCHER [Family] by c.1680
Belgium Foederatum, VISSCHER [Family] by c.1700
Belgium Foederatum, Danckerts [Family] by c.1720
Belgium Foederatum ..., Wit by 1680
Belgium Foederatum ..., SEUTTER [Family] by 1730
Belgium Foederatum ..., Wit by c.1703
Belgium Foederatum ..., SEUTTER [Family] by c.1730
Belgium Foederatum ..., SEUTTER [Family] by c.1730
Belgium Foederatum ..., SEUTTER [Family] by c.1740
Belgium Foederatum ..., SEUTTER [Family] by c.1740
Belgium Foederatum ..., SEUTTER [Family] by c.1760
Belgium Foederatum Auctius et Emendatius, Seutter by 1728
Belgium Foederatum Emendate Auctum et Novissime Editum, Visscher by 1680
BELGIUM FOEDERATUM EMENDATIUS AUCTUM ET NOVISSIMÉ EDITUM, Danckerts by 1680 c
BELGIUM FOEDERATUM EMENDATIUS AUCTUM ET NOVISSIMÉ EDITUM, Danckerts by 1680 c
Bercriuinge van dat vermarde en vruchtbaer graefscap van ..., Jode by 1578
Berga ad somam.. (Bergen op Zoom., Braun & Hogenberg by 1581
Bergarum ad Zonam, Blaeu [Family] by 1649
Bergen op Zoom - Berga, ad Soman, Brabantiae Opp., Braun & Hogenberg by 1572-98
Bergen op Zoom - Berga, ad Soman, Brabantiae Opp., Braun & Hogenberg by 1575
Bergen op Zoom - Berga, ad Soman, Brabantiae Opp., Braun & Hogenberg by 1588
Bergen op Zoom - Berga, ad Soman, Brabantiae Opp., Braun & Hogenberg by c.1580
Bergen op Zoom - Berga, ad Soman, Brabantiae Opp., Braun & Hogenberg by c.1580
Bergen op Zoom - Berga, ad Soman, Brabantiae Opp., Braun & Hogenberg by c.1588
Bergen op Zoom in Braband, Meisner by 1638
Bergen-Op-Zoom, Braun & Hogenberg by 1580 c
Berghe op Zoom, Guicciardini by 1612
Berghen op Zoom, Guicciardini by 1613
Beschrijvinge vande Vermaerde Stroemen, Tvlie ende Tmaersdiep; Opstreckende inde Zuijder Zee voer bij Enchuijsen tot Amstelredam ..., Waghenaer by 1585
Beverwyck, Blaeu by 1647
Bois-Le-Duc, GUALDO PRIORATO by 1673
Boleduch. Le Plant et Pourtraict de Bolduc un des Villes Capitales de ..., Belleforest by 1575
Bolzvardia, Lasor a Varea by 1713
Bommel, Merian by 1660
Bommel in Geldern, Meisner by 1637
Bowles's New One-Sheet Map of the Seven United Provinces with their Dependencies, by J. Palairet, Geographer ..., Bowles & Carver by 1798 c.
Bowles's New One-Sheet Map of the Seven United Provinces, with Their ..., Bowles & Carver by 1792
Brabantia, Ortelius/Coignet by 1601
Brabantia, Ortelius by 1601 c
Brabantia, Bertius by 1609
Brabantia ... Franciscus Hogenbergius in Ubiorum Metropoli ... ..., Hogenberg by 1581
Brabantia Ducatus, Blaeu [Family] by 1640
Brabantia Ducatus, Blaeu by 1645
Brabantia Ducatus, Blaeu [Family] by 1650
Brabantiae, Bucelin by 1658
Brabantiae Batavae Pars Orientalis, Comprehendens Tetrarchiam sive Majoratum Sylvaeducensem in ejusdem Subjacentes ..., SCHENK [Family] by 1740
Brabantiae Batavae Pars Orientalis, Comprehendens Tetrarchiam sive Majoratum Sylvaeducensem in ejusdem Subjacentes ..., SCHENK [Family] by 1740
BRABANTIAE BATAVAE PARS ORIENTALIS..…, Visscher/Schenk by 1720 c
Brabantiae Belgarum Provinciae recens…, Jode by 1590
Brabantiae Descriptio, Ortelius by 1601
Brabantiae Descriptio., Ortelius by 1612 ca.
Brabantiae Ducatus, Visscher by 1680
Brabantiae Ducatus cum Adjacent: Provinc:. . ., Seutter by 1730
Brabantiae pars Orientalis Continens, Wit by 1675
Brabantiae Pars Septentrionalis, Jansson by 1642
Brabantiae, Germaniae Inferioris Nobilissimae Provinciae Descriptio. Jacobo a Daventria ..., Ortelius by 1571-1591
Brabantiiae, Germaniae Inferioris Nobilissimiae…, Ortelius by 1590
Breda, Hogenberg by 1600
Breda, Blaeu [Family] by 1649
Breda, Merian by 1650 c
Breda, Bodenehr [Family] by c.1720
Breda Obesssa... (Sic), Anonymous by c.1625
Breda Obsessa Et Expugnata a Celsissimo Friderico Henrico.., Blaeu by 1649
Briel in Hollandt, Meisner by 1638
Briela o Brille, GUALDO PRIORATO by 1673
Brilium, Holandiae Opp. ..., Braun & Hogenberg by 1572
Brilium, Holandiae Opp. ..., Braun & Hogenberg by 1572
Brilium, Holandiae Opp. ..., Braun & Hogenberg by 1575
Brilium, Holandiae Opp. Ob Intestinum Batavicum Bellum, Quod Anno Partae Salutis, M.D.LXXII, Calend Aprlis, Hic Initium Sumpsit, ..., Braun & Hogenberg by 1572
Brilium, Holandiae Opp. Ob Intestinum Batavicum Bellum, Quod Anno Partae Salutis, M.D.LXXII, Calend Aprlis, Hic Initium Sumpsit, ..., BRAUN & HOGENBERG by 1575
Brilium, Holandiae Opp. Ob Intestinum Batavicum Bellum, Quod Anno Partae Salutis, M.D.LXXII, Calend Aprlis, Hic Initium Sumpsit, ..., Braun & Hogenberg by 1575
Brilium, Holandiae Opp. ob Intestinum Batavicum Bellum, quod Anno Partae Salutis, M.D.LXXII, Calend Aprlis, hic Initium Sumpsit, ..., Braun & Hogenberg by 1575
Brilium, Holandiae Opp. ob Intestinum Batavicum Bellum, quod Anno Partae Salutis, M.D.LXXII, Calend Aprlis, hic Initium Sumpsit, ..., Braun & Hogenberg by 1575
Brilium, Holandiae Opp. ob Intestinum Batavicum Bellum, quod Anno Partae Salutis, M.D.LXXII. Calend Aprlis, hic Initium Sumpsit, ..., Braun & Hogenberg by 1593
Brovershaven. In Seelandt, Meisner by 1638
Brugae Flandricarum Urbium Ornamenta, Braun & Hogenberg by 1572 / 1575
Bruxella Urbs Aulicorum Frequentia, Braun & Hogenberg by 1572 / 1575
Caarte ende Afbeeldinge der Stede en Vrye Heerlykheit van Heenvliet. No. ..., STEYAART by 1701
Caarte van 't Maarschalks-Ampt Neder-Kwartier, Lat by 1741
Caarte van den Nieuw Vermaakte Zee-Dyk be Oosten Muyden ..., HOORN by 1737
Caarte van den nieuw vermaakte zee-dyk be oosten Muyden ..., De Leth by 1737
Caerte van de Purmer, Gemeten ende getekent…Anno 1622, Visscher by 1622
Caerte van de Scher-Meer, Blaeu [Family] by 1662
Caerte van de Scher-meer Alsoo deselve is Bedyckt, ende by Cavels van 15 Morgen suyver landt door lotinge uytgedelt, op den 25 October Anno 1635, ende aldus met groote verbeteringe int licht ..., Blaeu by 1661
Caerte van de Vereenichde Nederlanden, VISSCHER [Family] by 1633
Caerte van de Vereenichde Nederlanden, VISSCHER [Family] by 1633
Caerte vanden Lande ende Graefschappe van Hollandt, Guicciardini by 1612
Caerte vanden Lande ende Graefschappe van Hollandt, Guicciardini by 1613
Caerte vanden lande ende Graefschappe van Hollandt, Midtsgaders het landt van Utrecht, de deelen ende houcken van andere lande annex hollt ..., Saenredam by 1589-1612
Caerte vanden Lande ende Graefschappe van Hollandt, Midtsgaders het Landt van ..., Saenredam by 1589
Caerte vanden lande ende Graefschappe van Hollandt:, Guicciardini by 1612
Campen, Braun & Hogenberg by 1581
Campen. Urbis Campensis ad Isalam Fluvium Icon, Braun & Hogenberg by 1572-98
Campen. Urbis Campensis ad Isalam Fluvium Icon, Braun & Hogenberg by 1581
Campen. Urbis Campensis ad Isalam Fluvium Icon, Braun & Hogenberg by c.1590
Campen. Urbis Campensis ad Isalam Fluvium Icon, Braun & Hogenberg by c.1590
Carta Nuova ed Accurata delle XVII Provincie de' Paesi ..., Tirion by 1734
Carta Particolare della Costa di Zelanda e Frislanda e Olanda che Comincia con il Porto di Newport e Finisce con Messelward ..., Dudley by 1646-47
Carta Particolare della Costa di Zelanda e Frislanda e Olanda che Comincia con il Porto di Newport e Finisce con Messelward ..., Dudley by 1646-47
Carte de la Hollande et d'une Partie des Etats Voisins, pour Servir a l'Intelligence de la Campagne de ..., Beaurain by c.1760
Carte de la Hollande Prise en General Contenant les Sept Provinces Unies des Pays ..., Bonne/Raynal by 1780
Carte De La Hollande prise en general Contenant Les Sept Provinces Unies Des Pays ..., Bonne by 1787
Carte de la Hollande Prise en General Contenant les Sept Provinces Unies des Pays ..., Bonne by 1787
Carte de la Hollande Prise en General, Contenant les Sept Provinces Unies des Pays ..., Bonne by 1780
Carte de la Province d'Vtrecht, Tassin by 1644
Carte de la Zeelande, Anonymous by 1720
Carte des Entrées de l' Escaut et de la Meuse avec les Bancs Passes Isles et Costes Comprise entre Gravelines et ..., Depot de la Marine by 1760
Carte des Entrees de l'Escaut et de la Meuse avec les Bancs, Passes, Isles et Costes entre Gravelines et ..., JAILLOT [Family] by 1693
Carte des Entrees du Suyder Zee et de l'Embs avec les Isles, Bancs et Costes Comprises entre la Hollande et la Frise ..., JAILLOT [Family] by 1693
Carte des Entrees du Suyder Zee et de l'Embs avec les Isles, Bancs et Costes Comprises entre la Hollande et la Frise ..., Mortier by 1720
Carte des Environs de l' Escaut…, Hahn by 1785
Carte des Pays Bas, Bourgoin by 1748
Carte des Pays Bas Comprenant Les Provinces Unies Le Brabant Gueldre, Limbourg, Luxenbourg, Haynaut, Namur, Flandre, Cambresis et ..., Anonymous by 1750
Carte Des Pays Bas…, Anonymous by 1786 c
Carte des Provinces Unies des Pays Bas ..., Delisle by 1702
Carte des Provinces Unies des Pays Bas ..., Delisle by 1702
Carte des Provinces Unies des Pays Bas ..., Delisle by 1730 - 1733
Carte des Provinces Unies des Pays Bas ..., Delisle by 1788
Carte des Provinces Unies des Pays Bas Connues ... de ..., Lagniet by 1673
Carte des Provinces Unies des Pays Bas…, Delisle/Buache by 1745
Carte des Provinces Unies des Pays-Bas Connue sous le Nom ..., NOLIN [Family] by 1783
Carte des Sept Provinces Unies des Pays-Bas Connues sous le Nom General de ..., Herisson by 1805
Carte des XVII Provinces des Pays Bas Tiree de Plusieurs Cartes Faites sur les Lieux par Corneille Pyncacker ... B. Jaillot, Geographe Quay de l'Horloge ... ..., JAILLOT [Family] by 1713
Carte des XVII provinces des Pays-Bas . . ., Jaillot by 1758
Carte du Brabant…, Aa by 1713
Carte du Brabant…, Aa by 1714
Carte du Royaume des Pays-Bas, Brue by c.1821-22
Carte Generale de la Hollande Avec Les Routes de Postes. ..., Krayenhoff by 1810
Carte Generale des 17 Provinces des Pais Bas avec Leurs ..., La Feuille by 1710
Carte Generale des Provinces Unies des Pais Bas des Terres Voisines qui en Dependent avec leurs Principales Divisions. ..., Husson by 1706
Carte Generale des Provinces Unies des Pais Bas des Terres Voisines qui en Dependent avec leurs Principales Divisions. ..., Husson by c.1710
Carte Generalie Des 17 Provinces Des Pais Bas, La Feuille by 1707
Carte geographique de la Province d'Utrecht…, Homann Heirs by 1787
Carte Nouvelle de Costes de Hollande, Zeelande, Flandre, Picardie & ..., Hooghe by 1710 ca.
Carte Nouvelle de la Comte de Hollande et de la Seigneurie d'Utrecht. Ou sont Exactement Marquee ... a Amsterdam. Chez Iean Covens et Corneille Mortier. Geographes sur le ..., Covens & Mortier by c.1720
Carte Particuliere des Environs de Berg Op Zoom, Fricx by 1712 c
Carte Particuliere des Environs de Maestricht, Fricx by 1708
Carte Particuliere des Environs de Maestricht.., Fricx by 1708
Carte Particuliere des Environs de Roermonde, Venlo, le Marais de Peel, ..., Fricx by 1709
Carte Topographique d'Allemagne Contenant une Partie de la Comte d'Hollande, des Isles de Zeeland et de la Mer ..., JAEGER [Family] by 1784
Carte Topographique des Environs de la Ville de Maestrich, Dheulland by 1748
Carte von Over-Yssel und Drenthe, Gussefeld by 1787
CARTE VON UTRECHT, Gussefeld by 1787
CARTE VON UTRECHT, Gussefeld/Homann Heirs by 1787
Carte von Utrecht, entworfen von F.L. Güssefeld Nürnberg bey den Hom. Erben 1787, Mit Röm. Kaiserl. Allergn. ..., Homann Heirs by 1787
Carte.. de Roermonde, Venlo, Le Marais de Peel, &c., Fricx by 1708
Carte.. de Roermonde, Venlo, Le Marais de Peel, &c., Fricx by 1708
Cartes des Provinces Des Pays Bas Contenant ..., Fricx by 1744
CHARLEMONT, Luffman by 1801
Charte der Batavischen Republik ... 1801 Entworfen, Stieler by 1804
Charte Des Konigreichs Holland. . ., Stieler by 1808
Charte von der Batavischen Republik, Krayenhoff by 1805
CHARTE VON FRIESLAND, Gussefeld by 1786
CHARTE VON FRIESLAND, Gussefeld/Homann Heirs by 1786
CHARTE VON GELDERLAND UND DER DAZUGEHÖRIGEN GRAFSCHAFT ..., Gussefeld by 1787
CHARTE VON GELDERLAND UND DER DAZUGEHÖRIGEN GRAFSCHAFT ..., Gussefeld/Homann Heirs by 1787
Charte von Holland, Homann [Family] by 1791
Choro-Topographische Kaart der Noordelyke Provincien van het Konigryk der Nederlanden, Uitgevoerd aan het Topographischen Bureau van Dezen Staat ..., Krayenhoff by c.1820
Chorographie des Pays Bas Hollandois et Autrichiens, Pretot by 1772
Civitas Mons Geertruda, Guicciardini by 1612
Classis bis mille & octingentarum navium omnibus belli copijs onustarum ductore Illustriss. Principe Mauritio , in Flandriam appulsa est. XXII Junii ..., Orlers by 1625
Clivia, Bertius by 1616
Clundert, Blaeu by 1647
Colton's Holland and Belgium, Colton [& Co.] by 1868
Comitatus Flandriae Nova Tabula, Jansson by 1642
Comitatus Frisiae, Peeters by 1692
Comitatus Holandiae, Peeters by 1692
Comitatus Hollandia, Jansson by 1628
Comitatus Hollandia, Mercator [Family] by 1628
Comitatus Hollandia, VISSCHER [Family] by 1630
Comitatus Hollandia, Mercator/Jansson by 1630
Comitatus Hollandia, Mercator [Family] by 1640
Comitatus Hollandia, Mercator [Family] by 1640
COMITATUS HOLLANDIA T'GRAFSCHAP HOLLANDT VAN NIEUS VERBETERT ..., Blaeu by 1608
Comitatus Hollandiae, Peeters by 1692
Comitatus Hollandiae ..., Jansson by 1641
Comitatus Hollandiae ..., Jansson by 1641
Comitatus Hollandiae et Dominii Ultraiectini Tabula, Wit by 1681
Comitatus Hollandiae et Dominii Ultraiectini Tabula, Wit by 1681
Comitatus Hollandiae Nova Descriptio . . ., Jansson by 1650
Comitatus Hollandiae Nova Descriptio, ex Optimis & Novissimis Delineationibus ..., Jansson by 1653
Comitatus Hollandiae Nova Descriptio, ex Optimis & Novissimis Delineationibus ..., Jansson by 1653
Comitatus Hollandiae Novissima Descriptio, Hondius [Family] by 1633
Comitatus Hollandiae Novissima Descriptio, Hondius [Family] by 1633
Comitatus Hollandiae Novissima Descriptio, Jansson by 1642
Comitatus Hollandiae Tabula ..., ALLARD [Family] by c.1697
Comitatus Hollandiae Tabula Denuo in lucem, Allard by 1696
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus Locis Emendata, Wit by 1680
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus Locis Emendata, Wit by 1698
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus Locis Recens Emendata, Visscher by 1677
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus Locis Recens Emendata, Wit by 1690
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus Locis Recens Emendata ..., VISSCHER [Family] by c.1700
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus Locis Recens Emendata a Francisco ..., SCHENK [Family] by c.1700
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus locis Recens emendata a Frederico de ..., Wit by 1680 ca.
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus Locis Recens Emendata a Iusto ..., Danckerts [Family] by c.1680
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus Locis Recens Emendata a Iusto ..., Danckerts [Family] by c.1700
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus Locis Recens Emendata a Iusto ..., Danckerts [Family] by c.1705
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus Locis Recens Emendata. I. Bormeester ... Gedruckt 't Amsterdam by Pieter Vogias ..., CAROLUS by c.1700
Comitatus Hollandiae Tabula Pluribus Locis Recens Emendata. I. Bormeester Eccu ... Gedruckt 't Amsterdam by Pieter Vogias ... Petrum Schenk Exc. Amstel. cum ..., SCHENK [Family] by c.1700
Comitatus Hollandiae…, Jansson by 1656
COMITATUS NAMURCI EMENDATA DELINEATIO…, Visscher by 1680 c
Comitatus Valkenborg et Dalem, Ratelband by 1735
Comitatus Zeelandiae Novissima Descriptio, VERBIEST by 1637
Comitatus Zelandiae Nova Descriptio Anno 1636. N. Visscher ..., VISSCHER [Family] by 1636
Comitatus Zelandiae Nova Descriptio Anno 1636. N. Visscher ..., VISSCHER [Family] by c.1636
Comitatus Zelandiae Nova Descriptio Anno 1645. N. Visscher ..., VISSCHER [Family] by 1645
COMITATUS ZELANDIAE NOVA DESCRIPTIO..., Visscher by 1636
Comitatus Zelandiae Novissima Delineatio, Visscher by 1680
Comitatus Zelandiae Novissima Delineatio, VISSCHER [Family] by 1689
Comitatus Zelandiae Novissima Delineatio, VISSCHER [Family] by 1696
Comitatus Zelandiae Novissima Delineatio, Visscher by c. 1680
COMITATUS ZELANDIAE NOVISSIMA DESCRIPTIO..., Verbiest by 1632
Comitatus Zelandiae Tabula, Wit by 1680
Comitatus Zelandiae Tabula, Wit by 1680
Comitatus Zelandiae Tabula, Wit by 1680
COMITATUS ZELANDIAE TABULA, Wit by 1690 c
Comitatus Zelandiae Tabula, Wit by 1690 ca.
Comitatus Zelandiae Tabula, Wit by c.1690
Comitatus Zelandiae tabula, Covens & Mortier by c.1730
Comitatus Zelandiae Tabula, Covens & Mortier by c.1730
Comitatus Zutphania, Keere by 1617
Comitatus Zutphania, VISSCHER [Family] by 1630
Comitatus Zutphania, VISSCHER [Family] by 1630
Comitatus Zutphania, Jansson [Family] by 1639
Comitatus Zutphania. 1617, Keere by 1617
Comitatus Zutphania. Auth. Nicolao Geilkerckio., Hondius [Family] by 1639
Comitatus Zutphania. Excudit Joannes Janssonius, Jansson by 1642
Comitatus Zutphaniae et fluminis Isulae nova delineatio, Wit by 1680
Comitatus Zutphaniae et Fluminis isulae nova…, Wit by 1680
Comitatus Zutphaniae sive Geldriae, Tetrachiae Zutphaniensis, Wit by 1660
Comte d'Hollande, Winter by 1700
Contado d'Hollanda…, Coronelli by 1692
Contado d'Ollanda Parte Meridionale, Coronelli by 1691-97
Contado d'Ollanda Parte Meridionale Dedicato All' Illustrissimo. . ..., Coronelli by 1688
Contado d'Ollanda Parte Settentrionale, Coronelli by 1691-97
Contado d'Ollanda Parte Settentrionale / Contado d'Ollanda Parte ..., Coronelli by 1692
Contado d'Ollanda Parte Settentrionale / Contado d'Ollanda Parte ..., Coronelli by c.1692
Contado d'Ollanda Parte Settentrionale [in set with] Contado d'Ollanda Parte ..., Coronelli by 1692
Contado d'Ollanda Parte Settentrionale [in set with] Contado d'Ollanda Parte ..., Coronelli by 1695
Contado d'Ollanda Parte Settentrionale [in set with] Contado d'Ollanda Parte ..., Coronelli by c.1690
Contado d'Ollanda Parte Settentrionale [with] Tran-Siselana [and] Contado di ..., Coronelli by 1695
Contado di Zelanda, Coronelli by 1690
Contado di Zelanda, Coronelli by 1691-97
Contado di Zelanda, Coronelli by 1692
Contraschtung der Statt Hertzogen Bosch, Munster/Petri by 1598
Contraschtung der Statt Hertzogen Bosch, Munster/Petri by 1598
Corectissima nec non Novissima Dominii et Provinciae Groningae et ..., Wit by c.1690
Corectissima nec non Novissima Dominii et Provinciae Groningae et Omlandiae ..., Wit by 1690
Cust van Hollant tusschen de Maes ende Texel, GOOS [Family] by 1669
Cust van Hollant tusschen de Maes ende Texel, Jacobsz [Family] by 1676
Cust van Hollant Tusschen de Maes ende Texel, Jacobsz [Family] by 1676
Cust van Hollant tusschen de Maes ende Texel, KEULEN [Family] by 1750
Cust van Hollant tusschen de Maes ende Texel, KEULEN [Family] by 1750
Cust van Hollant tusschen de Maes ende Texel, Jacobsz [Family] by c.1660
Cust van Hollant tusschen de Maes ende Texel, GOOS [Family] by c.1665
Cust van Hollant tusschen de Maes ende Texel, GOOS [Family] by c.1665
Cust van Hollant tusschen de Maes ende Texel, GOOS [Family] by c.1666
Cust van Hollant Tusschen de Maes ende Texel., Jacobsz [Family] by 1676
Das Koenigreich der Niederlande. . ., Streit by 1829
Das Konigreich Holland, Renner by 1847
Das Konigreich Holland, Bibliographisches Institut by c.1850
Das Konigrich Holland, Meyer by 1849
De Bello Belgico de Cades Dvae …, Anonymous by 1651
De Bello Belgico Decas II Famiani Stradae Rom. Soc. IESV, Anonymous by 1648
De Cust van Hollant tusschen Texel en de Maes by Iacob Colom opt Water inde Vijerige ..., COLOM [Family] by 1669
De Cust van Hollant tusschen Texel en de Maes by Iacob Colom opt Water inde Vijerige ..., COLOM [Family] by 1669
De Cust van Zeeland, Jacobsz [Family] by 1674
De Cust van Zeeland, Jacobsz [Family] by 1676
De Cust van Zeeland, Jacobsz [Family] by 1679
De Cust van Zeelandt, Begrypende in sich de Gaten, als vande Wielingen, ter Veere, Ziericzee, Brouwershaven, Goeree, en de ..., GOOS [Family] by 1666
De Cust van Zeelandt, Begrypende in sich de Gaten, als vande Wielingen, ter Veere, Ziericzee, Brouwershaven, Goeree, en de ..., GOOS [Family] by 1669
De Grietenije van Smallingerland de negende grietenij van ..., Schotanus van Sterringa by 1718
De Heerlicheyt van Over. Yssel, GOOS [Family] by 1634
De Heerlycheyt van Over-Yssel, VISSCHER [Family] by 1626
De Heerlycheyt van Over-Yssel, VISSCHER [Family] by 1626
De Heerlycheyt van Over-Yssel, VISSCHER [Family] by c.1634
De la duche de Brabant…, Munster by 1544
De Meerman van't Noorder Gewest als Opper Directeur der Zee-plaat Verkruyers van het Verkeerde ..., Anonymous by 1720
De rivier de Merwede … [together with] No. 3. Caarte ofte afteckening van de rivier de Merwede ..., Cruquius by 1730
De Stad Gorinchem, Harrewyn by 1720 c
De Tesselstroom met de Gaten van 't Marsdiep, Blaeu by 1623
De Texel Stroom en de Gaten van Marsdiep [on sheet with] Caerte van De Mase, Ende het Goereesche ..., Jacobsz [Family] by 1676
De Texel Stroom met de Gaten vant Marsdiep [on sheet with] Caarte van de Mase, ende net Goereesche ..., GOOS [Family] by 1660-75
De Texel Stroom met de Gaten vant Marsdiep [on sheet with] Caarte van de Mase, ende net Goereesche ..., GOOS [Family] by 1660-75
De Texel Stroom met de Gaten vant Marsdiep [on sheet with] Caarte van de Mase, ende net Goereesche ..., GOOS [Family] by 1669
De Texel Stroom met de Gaten vant Marsdiep [on sheet with] Caarte van de Mase, ende net Goereesche ..., GOOS [Family] by 1669
De Veluwe, Colom by 1660
De Zeeven Wolden, Colom by 1660
De Zeeven Wolden, Ratelband by 1735
De Zeven Vereenegde Nederlanden. Opgedraagen aan zyn Exeellthe den Heere Grave van Wartenberg enz. enz. ..., Sanson by 1705
De Zype, Bertius by 1616
De Zype, Ratelband by 1735
De Zype [on sheet with] Beemster [and] De Purmer [and] De Wormer [and] Caerte Van ..., Hondius [Family] by 1633
De Zype [on sheet with] Beemster [and] De Purmer [and] De Wormer [and] Caerte van ..., Hondius [Family] by 1639
De Zype [on sheet with] Beemster [and] De Purmer [and] De Wormer [and] Caerte Van ..., Jansson by 1642
De Zype [on sheet with] Beemster [and] De Purmer [and] De Wormer [and] Caerte Van ..., Jansson by 1642
De Zype [on sheet with] Beemster [and] De Purmer [and] De Wormer [and] Caerte van ..., Jansson by 1642
De Zype [on sheet with] Beemster [and] De Purmer [and] De Wormer [and] Caerte van ..., Pitt by 1682
Delfi Batavorum vernacule Delft, Blaeu [Family] by 1649
Delfi Batavorum vernacule Delft, Wit by c.1695
DELFLANDIA, SCHIELANDIA ET CIRCUMJACENTES INSULAE …, Visscher/Schenk by 1720 c
DELFLANDIA, SCHIELANDIA ET CIRCUMJACENTES INSULAE …, Visscher/Schenk by 1720 c
Delflandia, Schielandia et Circumjacentes Insulae ut Voorna, Overflackea, Goerea, Yselmonda et Aliae, ex Conatibus ..., Visscher by 1680
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam ..., Blaeu [Family] by 1631-
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam ..., Blaeu [Family] by 1631-
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam ..., Blaeu [Family] by 1631-
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam ..., Blaeu [Family] by 1634-
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam ..., Blaeu [Family] by 1649
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam ..., Blaeu [Family] by 1661
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam ..., Blaeu [Family] by 1664
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam ..., Blaeu [Family] by 1664
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam ..., Blaeu [Family] by c.1635
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam ..., Blaeu [Family] by c.1640
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam ..., Blaeu [Family] by c.1650
Delflandia, Schielandia, et Insulae Trans Mosam Illis Objacentes ut sunt Voorna, Overflackea, Goerea, Yselmonda, ..., Blaeu by 1643
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam Illis Objacentes ut Sunt Voorna, Overflackea, Goerea, Yselmonda, ..., Blaeu by 1645
Delflandia, Schielandia, et Insulae trans Mosam Illis Objacentes ut Sunt Voorna, Overflackea, Goerea, Yselmonda, ..., Blaeu [Family] by 1660
Delflandiae, Schielandia, SCHENK [Family] by 1740
Delflandiae, Schielandia, SCHENK [Family] by 1740
Delflants Vierde Stuk: van Klooters Wagenslach ... tot Hoogh Werf en 's Gravenhage Begrypende het Dorp ..., KRUIKIUS by 1712
Delft, Guicciardini by 1581
Delft, Guicciardini by 1613
Delft, Jansson by 1657
Delft, Bleyswijck by 1703
Delineation Geographique.. Brabant.. 1421, Anonymous by 1690 ca.
Delphium, urbs Hollandiae…, Guicciardini by 1612
Delphum, Braun & Hogenberg by 1572
Delphum Urbs Hollandiae Cultissima, ab eiusdem Nominis Fossa, vulgo, Delfft ..., Braun & Hogenberg by 1575
Delphum Urbs Hollandiae Cultissima, ab eiusdem Nominis Fossa, vulgo, Delfft ..., Braun & Hogenberg by 1581-
Delphum Urbs Hollandiae Cultissima, ab eiusdem Nominis Fossa, vulgo, Delfft ..., Braun & Hogenberg by 1590
Delpium vrbis Hollandiae cultissima ab eiusdem nominis fossa vulgo Delft ..., Guicciardini by 1582
Delpium. Urbis Hollandiae, Guicciardini by 1581 / 1625
DEN YSEL-STROOM VAN ARNHEM TOT BENEDEN DEVENTER MET EEN GEDEELTE VAN DE ..., Visscher by 1629
Departement de la Meuse Inferieure, Chanlaire by 1810
Der Weltberuhmten Hollandischen Haupt und Handels-Stadt ..., Homann [Family] by 1727
Dergou (Gouda), Guicciardini by 1613
Des Burgundischen Creisses Nordlicher Theil Oder Vereinigte ..., Weigel by 1723 ca.
Descript Frisiae, Ortelius/Galle by 1595
Descript Frisiae, Ortelius/Marchetti by 1598
Descript. Frisiae, Ortelius/Galle by 1579
Descript. Frisiae, Ortelius/miniature by 1588
Descriptio Agri Frisii Antiqui Aliorumque Trans Rhenum qui Hodie sunt in Dicione VII. ..., Halma by 1700
Descriptio Agri Frisii Antiqui…, Alting by 1725
Descriptio Batavorum Insulae et Continentis, Alting by 1725
Descriptio fluminum Rheni, Vahalis et Mosae., Hondius [Family] by 1647
Descriptio fluminum Rheni, Vahalis et Mosae. . ., Jansson by c. 1640
Descriptio Frisiae Haeredetariae Inter Scaldim et Kinnemum Sub ..., Alting by 1701
Descriptio Frisiae Haereditariae inter Scaldim et Kinnemum sub ..., Alting by 1719
Descriptio Frisiae Liberae inter Kinnemum et Amisiam, Alting by 1620
Descriptio Frisiae Liberae inter Kinnemum et Amisiam …, Alting by 1725
Descriptio Frisiae Liberae inter Kinnemum et Amisiam sub Francorum Reditum ..., Alting by 1718
Descriptio Frisiae Liberae inter Kinnemum et Amisiam…, Alting by 1725
Descriptio Frisiae sub Francorum reditum…, Alting by 1725
Descriptio Germaniae Inferioris, Ortelius by 1579
Descriptio Germaniae Inferioris, Ortelius by 1584
Descriptio Germaniae Inferioris, Ortelius by 1592
Description de Bergen-sur-Zoom ... Apud Joannem Janssonium, Hondius [Family] by 1639
Description de la Fortresse Britannique en Hollande, Hondius by 1618
Description du Fort de Schincke et Pays Circonvoisins, VISSCHER [Family] by 1626
Description du Fort de Schincke et Pays Circonvoisins, VISSCHER [Family] by 1626
Description Frisiae Liberae inter Kinnemum et Amisiam, Alting by 1718
Descrittione del l'Isole Selandie, Porcacchi by 1595
Descrittione Particulare et del Paese d'Utrecht, Guicciardini by 1567-80
Deventer, Braun & Hogenberg by 1572-98
Deventer, Braun & Hogenberg by 1575
Deventer, Braun & Hogenberg by 1581
Deventer, Braun & Hogenberg by 1581
Deventer, Braun & Hogenberg by c.1585
Deventer, Braun & Hogenberg by c.1585
Deze Landkaart von den Thieler Waard, Bachiene by 1759
Deze Nieuwe Kaart van Gooilandt word met Schuldige Eerbiedigheidt ..., Ottens [Family] by 1740
Die Belegerung von Middelburg, Hogenberg by 1600
Die Englischen so sich Bekantt ... Anno Dni 1586, Hogenberg by 1590
Die Republic Holland oder die Vereinigte Niederlan, Schreiber by 1760
Die Republic Holland oder die Vereinigte Niederlande ..., SCHREIBER [Family] by 1741
Die Republic Holland oder die Vereinigte Niederlande ..., SCHREIBER [Family] by 1744
Die Republic Holland oder die Vereinigte Niederlande ..., SCHREIBER [Family] by c.1750
Die Stadt Enchuijsen, Guicciardini by 1612
Die Stadt Enchuijsen, Guicciardini by 1612 c
Die Stadt Enchuysen, Braun & Hogenberg by 1581
Die Stadt Enchuysen, Braun & Hogenberg by 1581
Die Stadt Enchuysen ..., Braun & Hogenberg by 1581-
Die Stadt Enchuysen ..., Braun & Hogenberg by c.1585
Die Zyp, Langenes by 1598
Diocesis Leodiensis Accurata Tabula, Colom by 1660
Ditio Trans-Isulana, Ratelband by 1735
Ditio Transisulana, Keere by 1617
Ditio Transisulana, Keere by 1617
Ditio Transisulana, Jansson by 1636
Doesburg, Riegel by c.1680-1720
Doesburg. Ville Tres Forte du Comte de Zutphen ..., LE CLERC [Family] by 1672
Dominii et Provinciae Groningae et Omlandiae Tabula, Wit by 1690 ca.
Dominii Frisiae Tabula ..., VISSCHER [Family] by 1689
Dominii Frisiae Tabula ..., VISSCHER [Family] by 1696
Dominii Frisiae Tabula ..., VISSCHER [Family] by c.1660
Dominii Frisiae Tabula, Inter Fleuvum et Lavicam, Auctore B. Schotano a ..., Visscher by 1685
DOMINII FRISIAE TABULA, INTER FLEVUM ET LAVICAM, Visscher by 1680 c
DOMINII FRISIAE TABULA, INTER FLEVUM ET LAVICAM, Visscher by 1680 c
Dominii Groningae nec non Maxicae Partis Drentiae, VISSCHER [Family] by 1698
Dominii Ultraiectini Tabula Accuratissima..., Allard by 1700
Dominium Groeningae, Peeters by 1692
Dominium Groeningae, Aefferden by 1696
Dordracum, Merian [Family] by 1650
Dordracum Vulgo Dortt, Braun & Hogenberg by 1572 / 1575
Dordracum Vulgo Dortt..., Braun & Hogenberg by 1575
Dordracum, Vulgo Dortt. Me Mosa, & Walis, cum Linga, Meruaque, Cingunt, Aeternam Batave Virginis, Ecce, ..., Braun & Hogenberg by 1575
Dordrecht, Braun & Hogenberg by 1572
Dordrecht, Braun & Hogenberg by 1572-98
Dordrecht, Braun & Hogenberg by 1580
Dordrecht, Braun & Hogenberg by 1581
Dordrecht, Guicciardini by 1581 / 1625
Dordrecht, Braun & Hogenberg by 1581-
Dordrecht, Guicciardini by 1612
Dordrecht, Guicciardini by 1612
Dordrecht, Braun & Hogenberg by c.1585
Dordrecht, Braun & Hogenberg by c.1585
Drentia Comitatus, Jansson by 1660
Drentia Comitatus, Jansson by 1660
Drentia Comitatus Transiselaniae Tabula II, Blaeu by 1641-2
Drentia Comitatus. Transiselaniae Tabula II, Blaeu [Family] by 1640
Drentia Comitatus. Transiselaniae Tabula II, Blaeu [Family] by 1640
Drentia Comitatus. Transiselaniae Tabula II, Blaeu [Family] by 1640
Drentia Comitatus. Transiselaniae Tabula II, Blaeu [Family] by 1640-
Drentia Comitatus. Transiselaniae Tabula II, Blaeu [Family] by 1640-
Drentia Comitatus. Transiselaniae Tabula II, Blaeu [Family] by 1640-
Drentia Comitatus. Transiselaniae Tabula II, Blaeu [Family] by 1643-50
Drentia Comitatus. Transiselaniae Tabula II, Blaeu [Family] by 1649
Drentiae, Colom by 1660
Ducatus Brabantiae, Mercator [Family] by 1620
Ducatus Brabantiae, JAILLOT [Family] by 1694
Ducatus Brabantiae, JAILLOT [Family] by 1694
Ducatus Brabantiae Continens Marchionatum Sacri Imperii.., Wit by 1680
Ducatus Geldria, Hondius [Family] by 1639
Ducatus Geldria, Hondius [Family] by 1639
Ducatus Geldria, Hondius by 1639
Ducatus Geldria et Zutphania Comitatus, Danckerts by 1700
Ducatus Geldria et Zutphania Comitatus, Danckerts [Family] by c.1720
Ducatus Geldria Te Trachia Arnhemiensis Sive Velavia, De Leth by 1740
Ducatus Geldria Te Trachia Arnhemiensis Sive Velavia, De Leth by 1740
Ducatus Geldriae, Quad von Kinckelbach by 1600
Ducatus Geldriae, Hondius [Family] by 1640
Ducatus Geldriae, Valk & Schenk by c.1700
Ducatus Geldriae Batavae et Hispanicae, in Tetrarchias Noviomagi, Arnhemii, Ruremondae & Zutphaniae Comitatus ..., ALLARD [Family] by c.1700
Ducatus Geldriae Batavae et Hispanicae, in Tetrarchias Noviomagi, Arnhemii, Ruremondae & ..., Allard by 1700
Ducatus Geldriae et comitatus Zutphaniae, Wit by 1680
Ducatus Geldriae et Comitatus Zutphaniae Nove Tabule in Tetrarchias ..., Covens & Mortier by 1730-90
Ducatus Geldriae et Comitatus Zutphaniae tabula, Wit by 1680
DUCATUS GELDRIAE ET COMITATUS ZUTPHANIAE TABULA, Wit by 1690 c
DUCATUS GELDRIAE ET COMITATUS ZUTPHANIAE TABULA, Wit by 1690 c
Ducatus Geldriae et Comitatus Zutphaniae Tabula, Wit by c.1680
Ducatus Geldriae et Comitatus Zutphaniae Tabula Auctore F. de ..., Wit by 1690 ca.
Ducatus Geldriae et Zutphania Comitatus, VISSCHER [Family] by 1689
Ducatus Geldriae et Zutphania Comitatus, VISSCHER [Family] by 1696
Ducatus Geldriae et Zutphania Comitatus, VISSCHER [Family] by c.1680
Ducatus Geldriae et Zutphania Comitatus, VISSCHER [Family] by c.1700
DUCATUS GELDRIAE ET ZUTPHANIAE COMITATUS, Visscher by 1680 c
DUCATUS GELDRIAE ET ZUTPHANIAE COMITATUS, Visscher by 1680 c
Ducatus Geldriae nec non Comitatus Zutphaniae, VISSCHER [Family] by 1634
Ducatus Geldriae nec non Comitatus Zutphaniae, VISSCHER [Family] by 1640
Ducatus Geldriae nec non Comitatus Zutphaniae, VISSCHER [Family] by c.1627
DUCATUS GELDRIAE NOVA TABULA .…, Ottens by 1725 c
DUCATUS GELDRIAE NOVA TABULA .…, Ottens by 1725 c
Ducatus Geldriae Nova Tabula in Tetrarchias Noviomagi, Arnhemii Ruremondae ac Zutphaniae ..., LOTTER [Family] by c.1760
Ducatus Geldriae Nova Tabula in Tetrarchias Noviomagi, Arnhemii Ruremondae ac Zutphaniae ..., LOTTER [Family] by c.1760
Ducatus Geldriae Nova Tabula in Tetrarchias Noviomagi, Arnhemii Ruremondae ac Zutphaniae ..., LOTTER [Family] by c.1760
Ducatus Geldriae Nova Tabula in Tetrarchias Noviomagi, Arnhemii Ruremondae in Zutphaniae ..., Ottens [Family] by c.1720
Ducatus Geldriae Novissima Descriptio, Pitt by 1680
Ducatus Geldriae Novissima Descriptio. Auct. Balth. Flor. a ..., Danckerts [Family] by 1636
Ducatus Geldriae Novissima Descriptio. Auctore Balthazaro Flor. a ..., Jansson by 1642
Ducatus Geldriae, et Comitatus Zutphaniae, Tabula..., Wit by 1690
Ducatus Gelriae Pars Prima quae est Neomagensis, Jansson by 1720
Ducatus Gelriae Pars Prima quae est Neomagensis, Jansson by c.1645
Ducatus Limburg, Hondius [Family] by 1633
Ducatus Limburg, Hondius [Family] by 1633-
Ducatus Limburg, Hondius [Family] by 1639
Ducatus Limburg, Hondius [Family] by 1639
Ducatus Limburg, Hondius [Family] by 1640
Ducatus Limburg, Jansson by 1642
Ducatus Limburg, Danckerts [Family] by c.1640
Dykgraaf en Hoogheemraetschap der Zeeweeringen van den Honds Bossche en Duynen tot ..., Lat by 1720 c
Edam, Blaeu [Family] by 1652
Egentlicke Beschryvinge des Iselstrooms, sampt Ittelicke Omliggende Steeden unde Vlecken, door Mart. Karol ..., KREFFELDT by c.1580
Eigentliche und Wolformierte Carte Darinnen Zufinden ein Theil des Geller-Lands, Bommelerweerdt ... am 11 Tag May, Anno 1600 ..., Anonymous by 1600
En tibi lector regio Frisiae... / Inclytis ac Potentibus Frisiae inter Amasum ac Lavicam sitae Ordinibus Eorumque Deputatis ..., Blaeu by 1616
Enchusa, Blaeu [Family] by 1647
Enckhusa, Braun & Hogenberg by 1572-98
Episcop. Ultraiectinus Auct. Balthazaro Florentio a ..., Hondius by 1628
Episcop. Utraiectinus. Auct. Balthazaro Florentio a ..., Hondius [Family] by 1630
Episcop. Utraiectinus. Auct. Balthazaro Florentio a ..., Hondius [Family] by 1633
Episcop. Utraiectinus. Auct. Balthazaro Florentio a ..., Hondius [Family] by 1633
Episcop. Utraiectinus. Auct. Balthazaro Florentio a ..., Jansson by 1642
Episcop. Utraiectinus. Auct. Balthazaro Florentio a ..., Pitt by 1680
Episcop. Utraiectinus. Auct. Balthazaro Florentio a ..., Pitt by 1682
Episcop. Utraiectinus. Auct. Balthazaro Florentio a ..., Hondius [Family] by c.1628
Episcop. Utraiectinus. Auct. Balthazaro Florentio a ..., Hondius [Family] by c.1628
Episcop. Utraiectinus. Auct. Balthazaro Florentio a ..., Hondius [Family] by c.1634
Episcop. Utraiectinus. Auct. Balthazaro Florentio a ..., Pitt by c.1680
Episcop. Utraiectinus. Auct. Balthazaro Florentio a ..., Valk & Schenk by c.1700
Episcov Ultraiectinus..., Jansson by 1655
Fairburn's New Map of the Seat of War in Holland and the Netherlands ..., Fairburn by 1794
Filissinga, Guicciardini by 1612
Flandra, Brabantia, et Holanda Nuova, Ruscelli by 1564
Flandria, Ortelius by 1579-1592
Flandria, Bertius by 1606
Flandria, Ortelius by 1623
Flandria comitatus descriptio, Ortelius by 1612
Flandria Septentrionalis / The Easterne Part of Flanders, Mercator/Hondius by 1635
Flandria, Barbantia e Holanda Nova, Gastaldi by 1548
Flissinga Munitissima Zelandiae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by 1572-1600
Flissinga Munitissima Zelandiae Oppidum ..., Braun & Hogenberg by 1588
Flissinga Munitissima Zelandiae Oppidum, tutissimum Nautarum et Nauclerorum ..., Braun & Hogenberg by c. 1575
Flissingen. In Seelandt, Meisner by 1638
Foederatae Belgicae Tabula in Multis Locis Emendata et in Lucem Edita a F. de ..., Wit by 1680-86
FORT ISABELLA, Luffman by 1800
FORT KNOCKE, Luffman by 1799
Fossa Sanctae Mariae, Blaeu [Family] by 1645
Franeker, BAST by 1598
Franeker, BAST by 1598
Franicher, Guicciardini by 1612
Friesland, Ottens [Family] by c.1750
Friesland, Met de Zee ten Westen in haar Stroomen en Zanoen nooit dus ..., Tirion by 1760
Frieslandt - Frisiae Antiquissimae trans Rhenu Provinc: et Adiacentium Regionum Nova et Exacta ..., Jode by c.1568
Frise Occidentale, Mortier by c.1700
Frise Orientale, Munster by c.1565
Frisia, Ortelius/Coignet by 1601
Frisia, Ortelius/miniature by 1601
Frisia, Ortelius/miniature by 1602
Frisia, Hondius/Bertius by 1616
Frisia, Hoffmann by 1678 c
Frisia, Bertius by c.1605
Frisia Dominium vernacule Friesland, ALLARD [Family] by c.1696
Frisia Occidenta, Mercator/Hondius by 1607
Frisia Occidenta, Mercator/Hondius by 1610 ca.
Frisia Occidenta, Mercator [Family] by 1610 ca.
Frisia Occidenta, Mercator/Hondius by 1620
Frisia Occidentalis, Ortelius by 1579
Frisia Occidentalis, Ortelius by 1579
Frisia Occidentalis, Ortelius by 1580
Frisia Occidentalis, Ortelius by 1584
Frisia Occidentalis, Ortelius by 1592
Frisia Occidentalis, Ortelius by 1592 ca.
Frisia Occidentalis, Mercator by 1606
Frisia Occidentalis, Mercator/Hondius by 1606
Frisia Occidentalis, Mercator by 1609
Frisia occidentalis, Mercator/Hondius by 1610
Frisia occidentalis, Mercator/Hondius by 1610
Frisia Occidentalis, Mercator/Hondius by 1613
Frisia Occidentalis, Goos by 1616
Frisia Occidentalis, Mercator/Hondius by 1616-1628
Frisia occidentalis, Hondius [Family] by 1629
Frisia Occidentalis, Cloppenburg by 1632
Frisia Occidentalis, Mercator [Family] by 1640
Frisia Occidentalis, Merian [Family] by 1640
Frisia Occidentalis, Merian [Family] by 1640
Frisia Occidentalis, Blaeu by 1647
Frisia Occidentalis, Mercator/Jansson by 1648
Frisia Occidentalis, Merian by 1660
Frisia Occidentalis, Anonymous by c. 1576
Frisia Occidentalis Auctoribus Adriano Metio et Gerardo ..., Hondius [Family] by 1608
Frisia Occidentalis Auctoribus Adriano Metio et Gerardo ..., Hondius [Family] by 1639
Frisia Occidentalis Auctoribus Adriano Metio et Gerardo ..., Hondius [Family] by 1640
Frisia Occidentalis Auctoribus Adriano Metio et Gerardo ..., Jansson by 1640
Frisia Occidentalis Auctoribus Adriano Metio et Gerardo ..., Jansson by 1642
Frisia Occidentalis..., Blaeu by 1640
Frisia Orientalis, Ortelius by 1595-1606
Frisia Orientalis, Ortelius by 1612
Frisia Propria, Pitt by c.1680
Frisiae Antiouissimae trans Rhenum Provinc. et Adiacentum Regionu Nova et Exacta ..., Camocio by 1566
Frisiae Antiouissimae trans Rhenum Provinc. et Adiacentum Regionu Nova et Exacta ..., Camocio by 1566
Frisiae Antiquae et Veteris Brabantiae Pars in Pagos ..., FALKEN by c.1730
FRISIAE ANTIQUISSIMA TRANS RHENU PROVINC. ET ADIACENTIUM ..., Quad von Kinckelbach by 1600 c
FRISIAE ANTIQUISSIMA TRANS RHENU PROVINC. ET ADIACENTIUM ..., Quad von Kinckelbach by 1600 c
Frisiae Antiquissimae Trans Rhenu Provinc. et Adiacentium Regionum Nova et Exacta ..., Quad von Kinckelbach by 1600
Frisiae Antiquissimae Trans Rhenu Provinc. et Adiacentium Regionum Nova et Exacta ..., Quad von Kinckelbach by 1600
Frisiae Antiquissimae Trans Rhenu Provinc. et Adiacentium Regionum Nova et Exacta ..., Quad von Kinckelbach by 1600
Frisiae Antiquissimae Trans Rhenu Provinc. et Adiacentium Regionum Nova et Exacta ..., Quad von Kinckelbach by 1600
Frisiae Antiquissimae Trans Rhenu Provinc. et Adiacentium Regionum Nova et Exacta ..., Quad von Kinckelbach by 1608
Frisiae Antiquissimae Trans Rhenu Provinc. et Adiacentium Regionum Nova et Exacta ..., Quad von Kinckelbach by c.1600
Frisiae Antiquissimae trans Rhenu Provinc: et Adiacentium Regionum Nova et Exacta ..., Jode by c.1576
Frisiae Antiquissimae trans Rhenum Provinc. et Adiacentium Regionem Nova et Exacta ..., Tramezzino by 1558
Frisiae Dominium, SCHENK [Family] by 1706
Frisiae Dominium, Halma by 1718
Frisiae Dominium vernacule Friesland, LOTTER [Family] by c.1760
Frisiae dominium vernaculé Friesland …, Halma by 1718
FRISIAE DOMINIUM VERNACULE FRIESLAND..…, Schenk by 1705
FRISIAE DOMINIUM VERNACULE FRIESLAND..…, Schenk by 1705
FRISIAE DOMINIUM VERNACULE FRIESLAND..…, Halma by 1718
FRISIAE DOMINIUM VERNACULE FRIESLAND..…, Halma by 1718
Gallia Belgica, Ortelius/Coignet by 1609
Gandavum Amplissima Flandriae Urbs …, Braun & Hogenberg by 1572 / 1575
Gelder [on sheet with] Stevens Waart [and] Roermond [and] ..., Ratelband by 1735
Geldern die Haupt Statt des Hertzogthums Gleiches Nahmens, Bodenehr [Family] by c.1720
Geldria, Jode by 1578
Geldria, Ortelius/miniature by 1588
Geldria, Ortelius/Marchetti by 1598
Geldria, Langenes by 1599
Geldria, Ortelius/Vrients by 1601
Geldria, Ortelius/miniature by 1601
Geldria, Ortelius/Vrients by 1602
Geldria, Ortelius/miniature by 1602
Geldria, Bertius by 1609
Geldria, Hondius/Bertius by 1616
Geldria, Mercator [Family] by 1623
Geldria Ducatus, Mercator/Hondius by 1631
Geldria Ducatus, Mercator [Family] by 1640
Geldria Ducatus, Mercator [Family] by c.1635
Geldria Ducatus et Zutfania Comitatus, Blaeu by 1630 ca.
Geldria Ducatus et Zutphania Comitatus, Blaeu by 1645
Geldria Ducatus, et Zutfania Comitatus, Blaeu [Family] by 1634-
Geldria Ducatus, et Zutfania Comitatus, Blaeu [Family] by 1634-
Geldria Ducatus, et Zutfania Comitatus, Blaeu by 1638
Geldria Ducatus, et Zutfania Comitatus, Blaeu [Family] by 1640
Geldria Ducatus, et Zutfania Comitatus, Blaeu [Family] by 1643-
Geldria Ducatus, et Zutfania Comitatus, Blaeu [Family] by 1643-50
Geldria Ducatus, et Zutfania Comitatus, Blaeu [Family] by 1647
Geldria Ducatus, et Zutfania Comitatus, Blaeu [Family] by 1647
Geldria Ducatus, et Zutfania Comitatus, Blaeu [Family] by 1649
Geldria et Transisulana, Mercator/Hondius by 1607
Geldria et Transisulana, Keere by 1617
Geldria et Transysulana, Mercator [Family] by 1607
Geldria et Transysulana, Mercator [Family] by 1609
Geldria et Transysulana, Mercator [Family] by 1609
Geldria et Transysulana, Mercator/Hondius by 1609
Geldria et Transysulana, Mercator [Family] by 1613
Geldria et Transysulana, VISSCHER [Family] by 1626
Geldria et Transysulana, VISSCHER [Family] by 1626
Geldria et Transysulana, Mercator [Family] by 1628 or 1633
Geldria et Transysulana, Mercator [Family] by 1630
Geldria et Transysulana, Mercator [Family] by c.1630
Gelria et Zutfania, DE BRUYN by 1582
Gelria et Zutfania, Keere by 1625
Gelria Opp. Universae Eiusdem Adpellationis Regioni Nomen ..., Braun & Hogenberg by 1572-1617
Gelriae Cliviae Iuliae nec non Aliarum Regionum Adiacentium Nova ..., Tramezzino by 1558
Gelriae, Cliviae, Ortelius by 1603
Gelriae, Cliviae, Finitimorum Que Locorum Verissima ..., Ortelius by 1601
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot ..., Ortelius by 1580
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot ..., Ortelius by 1581
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1570-92
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1573
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1573
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1581
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1590
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1590
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1592
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1592
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1595
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1595
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1598
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1603
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by 1609
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by c.1570
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verissima Descriptio Christiano Schrot. ..., Ortelius by c.1590
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque locorum verissima.., Ortelius by 1612 ca.
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque locorum verissima.., Ortelius by 1612 ca.
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verrisima Descriptio Christiano Schrot ..., Ortelius by 1609
Gelriae, Cliviae, Finitimorumque Locorum Verrisima Descriptio Christiano Schrot ..., Ortelius by 1609
Gelriae, Cliviae, Iuliae, nec non Alliarum Regionum Adiacentium Nova ..., Forlani by 1563
Generale Kaart van Zuyd Holland, Utrecht en het Meerder Deel van ..., Ottens [Family] by 1748
Geographical, Statistical and Historical Map of the ..., Carey & Lea by 1820
Geographical, Statistical and Historical Map of the ..., Lavoisne by 1820
Germaniae Inferioris Antique, Alting by 1680
Gesicht bij de Doelen over de Korte Vijverberg; tot ..., PROBST [Family] by 1750
Gesigt, van het Huys de Oranje Zaal, PROBST [Family] by c.1760
Gezicht van 's Lands, of Admiraltyts Magazyn ... te Zien van het Westindisch Huys naar de ..., De Leth [Family] by c.1730
Ghent, Braun & Hogenberg by 1582
Ghent, a large City and Castle in Flanders, twice taken by ye Duke of Marlborough Viz. in ye Year 1706, & ..., Rapin de Thoyras by 1750 ca.
Gorchum, Guicciardini by 1612
Gorchum, Guicciardini by 1612
Gorcum, Guicciardini by 1613
Gouda ..., Braun & Hogenberg by 1585
Gouda ..., Braun & Hogenberg by 1590
Gouvernement de la Compagnie des Indes Orientales tant en ces Provinces que dans les ..., Chatelain by 1720
Graefschappe van Hollandt, Keere by 1625
Grand Expedition. A Map of the Texel and Vlieter Roads with the Country of Holland as Far South as the Hague: Intended to Illustrate the Operations of the Grand ..., Luffman by 1799
Graven Hage, 't Hof van Hollant, Guicciardini by 1581
Graven Hage, 't Hof van Hollant, Guicciardini by 1612
Graven Hage, T Hof van Hollant, Guicciardini by 1612
Gravia Obsessa et Expugnata Armis Ordinum Belgicae Confoederatae ..., Blaeu [Family] by 1649
Gravia Obsessa et Expugnata Armis Ordinum Belgicae ..., Blaeu by 1649
Groend te Kening: van het Fort Hellevoetsluijs in deesen Staat zynde ..., MANUSCRIPT MAPS by 1758-61
Groeninga, Munster by 1580 c
Groeninga, Munster by 1598
Groeninga, Blaeu [Family] by 1649
Groeninga [on sheet with] Broversavia [and] Goricum, Braun & Hogenberg by 1575
Groeninga [on sheet with] Broversavia [and] Goricum, Braun & Hogenberg by c.1580
Groeninga [on sheet with] Broversavia [and] Goricum, Braun & Hogenberg by c.1580
Groeninga Domini, Mercator [Family] by 1635
Groeninga M.D. LXXIII, Munster/Petri by 1578
Groeninga M.D. LXXIII, Munster/Petri by 1598
Groeninga M.D. LXXIII, Munster/Petri by 1598
Groeninghen, Guicciardini by 1613
Groeninghen, Bertius by 1616
Groeninghen. Portraict de la Ville de Groeninghen avecq le Chasteau que les Estats des Provinces Uniez ont Faict Bastir l'An 1600 ... A Huberti ..., Huberti by 1600
Grolla Obsessa et Expugnata ..., Merian [Family] by 1635
Grolla Obsessa et Expugnata ..., Blaeu [Family] by c.1640
Grondtekening der Stad Arnhem, Tirion by 1745
Groniga Opuleta Populosa ..., Guicciardini by 1581 / 1625
Groninga, Braun & Hogenberg by 1572
GRONINGA, Braun & Hogenberg by 1575
Groninga, Guicciardini by 1612
Groninga, Guicciardini by 1612
Groninga, Braun & Hogenberg by c. 1575
Groninga ..., Braun & Hogenberg by 1572
Groninga ..., Braun & Hogenberg by 1575
Groninga Dominium, Blaeu [Family] by 1630-
Groninga Dominium, Blaeu [Family] by 1640-
Groninga Dominium, Blaeu [Family] by 1640-
Groninga Dominium, Blaeu by 1645
Groninga Dominium, Blaeu [Family] by 1649
Groninga Dominium, DE LA FEUILLE [Family] by 1735
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe ... Excudebat Ioannes ..., Hondius [Family] by 1639
Groninga Dominium. Auctore Bartholdo Wicheringe, Blaeu by 1640
Groninga Dominium. Anno 1621, VISSCHER [Family] by 1621
Groninga Dominium. Anno 1621, VISSCHER [Family] by 1621
Groninga Dominium. Anno 1621, VISSCHER [Family] by 1621
Groninga Dominium. Anno 1621, VISSCHER [Family] by 1621
Groninga Dominium. Auctore Bartholdo Wicheringe, Jansson by 1632-
Groninga Dominium. Auctore Bartholdo Wicheringe, Jansson by 1633
Groninga Dominium. Auctore Bartholdo Wicheringe, Jansson by 1640
Groninga Dominium. Auctore Bartholdo Wicheringe, Jansson by 1642
Groninga Dominium. Auctore Bartholdo Wicheringe, Jansson by c.1640
Groninga Dominum, Goos by 1616-1628
Groninga, opulenta populosa, et valide contra hostiles insultus munita Phrisie ..., Braun & Hogenberg by 1580
Groninga…, Braun & Hogenberg by 1572
Groninga…, Mercator/Jansson by 1648
Groningae Dominium, Mercator [Family] by 1628
Groningae Dominium, Mercator [Family] by 1640
Groningae et Omlandiae Dominium Vulgo de Pronvincie van Stadt en ..., Visscher by 1680
Groningae et Omlandiae Dominium vulgo de Provincie van Stadt en ..., VISSCHER [Family] by 1689
Groningae et Omlandiae Dominium vulgo de Provincie van Stadt en ..., VISSCHER [Family] by 1716
Groningae et Omlandiae Dominium vulgo de Provincie van Stadt en ..., VISSCHER [Family] by c.1680
Groningae et Omlandiae Dominium vulgo de Provincie van Stadt en ..., VISSCHER [Family] by c.1684
GRONINGAE ET OMLANDIAE DOMINIUM VULGO DE PROVINCIE VAN STADT EN ..., Visscher by 1680 c
GRONINGAE ET OMLANDIAE DOMINIUM VULGO DE PROVINCIE VAN STADT EN ..., Visscher by 1680 c
Groningae et Omlandiae Dominium vulgo de Provincie van Stadt en ..., Visscher by 1700
GRONINGENSIS AGRI VERA DESCRIPTIO, Quad von Kinckelbach by 1589
GRONINGENSIS AGRI VERA DESCRIPTIO, Quad von Kinckelbach by 1589
Groningensis Agri Vera Descriptio, Quad von Kinckelbach by 1589
Groningensis Agri Vera Descriptio, Quad von Kinckelbach by 1608
Groningue. Capitale de la Provence du meme nom., Anonymous by 1750
Guda. Gaude, LEOPOLD by c.1740
Gueldre Espagnole ou Quartier de Ruremonde, JAILLOT [Family] by 1674
Gueldre Espagnole ou Quartier de Ruremonde, JAILLOT [Family] by 1692
Gueldre Espagnole ou Quartier de Ruremonde, JAILLOT [Family] by 1692
Gueldre Espagnole ou Quartier de Ruremonde, JAILLOT [Family] by 1696
Gueldre Espagnole ou Quartier de Ruremonde, JAILLOT [Family] by 1696
Gueldre Espagnole ou Quartier de Ruremonde, Mortier by c.1700
Gueldre Espagnole, ou Quartier de Ruremonde dans le Duche de ..., Sanson/Jaillot by 1692
Gueldre Hollandoise avec les Pais, Duchez et Comtez Voisins, Mortier by c.1700
Gulick, Bertius by 1618 ca
Haage. In Hollandt, Meisner by 1638
Haage. In Hollandt, Meisner by 1638
Habes hic Novam & Accuratissimam Descriptionem Tractus Illius ..., Mercator by 1606
Haerlem, Guicciardini by 1612
Haerlem. Thantwerpen by Phillips Galle, 1573, GALLE [Family] by c.1573
Haga Comitatus, vulgo 's-Graven-Hage, Blaeu [Family] by 1649
Haga Comitis Vulgo 's Graven-Hage, Leti by c.1690
Haga Comitis, Vulgo's Graven-Hage, Leti by 1690
Haga Comitum, Homann [Family] by 1739
Haga comitum [Germ Graven-Haag Gall la Haye] . . ., Homann by c. 1740
Haga-Comitatus in Hollandie 1570, LOCAL VIEWS - INFREQUENT PUBLISHERS by 1730
Hagae Comitis Celeberrimi Totius Europae Municipij Typus, Braun & Hogenberg by c.1620
Harlemum, Braun & Hogenberg by 1572
Harlemum…, Braun & Hogenberg by 1575
Harlingen, Blaeu [Family] by 1647
Harlingen, Jansson by 1652
Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XVde Deel. Vervolgende de Beschryvinge der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't Byzonder van ..., Tirion by 1744
Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XVde Deel. Vervolgende de Beschryvinge der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't Byzonder van ..., Tirion by 1744
Helmond, Meisner by 1642 ca.
Hemmen, Meisner by 1637
Herderwick in Geldern, Meisner by 1637
Herderwyct, Braun & Hogenberg by 1598
Hertzogenbosch, Lasor a Varea by 1713
Het Koningrijk der Nederlanden, SCHOLTENS by c.1860
Het Marquisaetschap van Bergen op Zoom, Ratelband by 1735
Het Sas van Gent Bellegert den 28 July Anno 1644, Anonymous by 1690
Hodiernae Belgicae sive Germaniae Inferioris Tabula, Cluver by 1729
Hoeckelum, Blaeu [Family] by 1649
Hoeckelum, Blaeu by 1650
Holad, Munster by 1550-90
Holad, Munster by 1552
Holad, Munster by 1554
Holad, Munster by c.1580
Holand, Munster by 1550-1572
Holand, Munster by 1550-90
Holand, Munster by 1560
Holand, Munster by 1574
Holand, Munster by 1578
Holand, Munster by 1578
Holand, Munster by 1588
Holand, Munster by 1592
Holand, Munster/Petri by 1598
Holand, Munster/Petri by 1598
Holand, Munster by 1598
Holand & Belgium and Denmark, Morse & Gaston by 1856
Holland, Pinkerton by 1810
Holland, Pinkerton by 1811
HOLLAND, Thomson [& Co.] by 1814
Holland, Thomson [& Co.] by 1814
HOLLAND, Thomson [& Co.] by 1814
Holland, Thomson [& Co.] by 1814
Holland, Cary by 1816
Holland, Thomson [& Co.] by 1817
Holland, Thomson [& Co.] by 1820
Holland, Johnston by 1844
Holland, Tallis by 1845
HOLLAND, Lizars by 1845 c
HOLLAND, Johnston by 1845 c
Holland, Tallis by 1850
Holland, Tallis by 1850
Holland, Tallis by 1850-54
Holland, Black by 1851
Holland, Tallis by 1851
Holland, Tallis by 1851
Holland, Tallis by 1851
Holland, Tallis by 1851
Holland, Tallis by 1851
Holland, Tallis by 1851
Holland, Tallis by 1851
Holland, Tallis by 1851
Holland, Tallis by 1851
Holland, Tallis by 1851
Holland, Tallis by 1851 c.
Holland, Appleton & Company by 1853
Holland, Philip [& Son] by 1856
Holland, Wyld [Family] by c.1822
Holland & Belgium, Kelly by 1835
Holland (Koningrijk der Nederlanden), Johnston by 1840
Holland and Belgium, Arrowsmith by 1842
Holland and Belgium, Cowperthwait & Co. by 1850
Holland And Belgium, Colton by 1857
Holland and Belgium, Colton by 1859
Holland and Belgium, Johnson & Ward by 1866
Holland and Belgium [with] Denmark, Cram [& Co.] by 1889
Holland and Belgium [with] Denmark, Cram [& Co.] by 1889
Holland and Belgium [with] Denmark, Cram [& Co.] by 1892
Holland and Belgium [with] Denmark, Cram [& Co.] by 1892
Holland and the other Provinces ..., Moll by 1701
Holland or the Seven United Provinces, and the Netherlands, Carey by 1814
Holland or the Seven United Provinces, and the Netherlands, Carey by 1814
Hollanda, Porcacchi by 1572
Hollanda, Porcacchi by 1572-1605
Hollande out Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, Dufour by 1860
Hollande.., Coronelli/Nolin by 1689
Hollandia, Ortelius/Galle by 1595
Hollandia, Ortelius/miniature by 1601
Hollandia, Ortelius/Vrients by 1602
Hollandia, Blaeu [Family] by 1604
Hollandia, Mercator [Family] by 1608
Hollandia, Bertius by 1609
Hollandia, Ortelius/Vrients by 1609
Hollandia, Mercator [Family] by 1610
Hollandia, Hondius/Bertius by 1616
Hollandia, Jansson by 1617
Hollandia, Jansson by 1617
Hollandia, Mercator [Family] by 1635
Hollandia [in set with] Zeelandia [and] Geldria et Transisulana [and] Ultraiectum Dominium [and] Ditio ..., Mercator/Hondius by 1635
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1631
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1634-
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1635
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1635-38
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1640
Hollandia Comitatus, Blaeu by 1641
Hollandia Comitatus, Blaeu by 1643
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1643-
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1643-50
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1647
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1647
Hollandia Comitatus, Mercator/Jansson by 1648
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1649
Hollandia Comitatus, Merian by 1650
Hollandia Comitatus, Mercator/Jansson by 1651
Hollandia Comitatus, Danckerts [Family] by 1656
Hollandia Comitatus, Blaeu by c. 1635
Hollandia Comitatus, Blaeu by c. 1640
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by c.1631
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by c.1635
Hollandia Comitatus, Blaeu [Family] by c.1650
Hollandia Comitatus., Blaeu by 1647
Hollandia Meridional, Hondius/Bertius by 1616
Hollandia quae olim Batavia, Quad von Kinckelbach by 1600
Hollandia quae olim Batavia, Quad von Kinckelbach by 1600
Hollandia quae olim Batavia, Quad von Kinckelbach by 1608
Hollandia quae olim Batavia, Quad von Kinckelbach by c.1600
Hollandia Septentr, Mercator/Hondius by 1618
Hollandiae, Bucelin by 1658
Hollandiae Antiquorum Cathorum Sedis Nova Descriptio, Ortelius by 1588
Hollandiae Antiquorum Catthorum, Ortelius by 1584
Hollandiae Antiquorum Catthorum, Ortelius by 1595
Hollandiae Antiquorum Catthorum, Ortelius by 1612
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Ortelius by 1590
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1570
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1570
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1570
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1570-1601
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1570-1612
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1570-92
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1571
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1573
Hollandiae Antiquorum Catthorum sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo A ..., Ortelius by 1573
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1574
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1574
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1574
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1574
Hollandiae Antiquorum Catthorum sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo A ..., Ortelius by 1574-75
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1579
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1584
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1587
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1587
Hollandiae Antiquorum Catthorum sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo A ..., Ortelius by 1587
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1587 c.
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1592
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1595
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1595
Hollandiae Antiquorum Catthorum sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo A ..., Ortelius by 1598
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1598
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1601
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1603
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1608
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by 1609
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by c.1584
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by c.1590
Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio, Auctore Iacobo a ..., Ortelius by c.1643
Hollandiae antiqvorum catthorvm sedis nova des ..., Ortelius by 1592
Hollandiae Batavor Veteris Insulae et Locorum Adiacentium Exacta Descriptio Michaelis Tramezini Formis ... ..., Tramezzino by 1558
Hollandiae Batavor Veteris Insulae et Locorum Adiacentium Exacta Descriptio Michaelis Tramezini Formis ... ..., Tramezzino by 1558
Hollandiae Batavoru. Veteris Insulae et Locorum Adiacentum Exacta ..., ZALTIERI by 1567
Hollandiae Cattorum Regionis Typus, Guicciardini by 1590
Hollandiae Chorographia, Hondius by 1614
Hollandiae Comitatus, VISSCHER [Family] by 1689
Hollandiae Comitatus, VISSCHER [Family] by 1696
HOLLANDIAE COMITATUS IN EJUSDEM SUBJACENTES DITIONES... / LANDKAART VERTONENDE HET GRAAFSCHAP ..., Visscher/Schenk by 1720 c
Hollandiae Comitatus in ejusdem Subjacentes Ditiones; Geldriae Ducatus, Frisiae Comitatus ..., VISSCHER [Family] by c.1700
Hollandiæ Comitatus in Ejusdem Subjacentes Ditiones; una cum Toto Ultrajectino ..., Visscher by c. 1690
Hollandiae Comitatus. Hollandia ... Delineatio. Amstelodami Petrus Kaerius-Excudebat. Anno ..., Keere by 1617
Hollandiae Integra Comita Descript, Jode by 1578
Hollandiae Meridionalis Pars I. Continens Novissimam Delflandiae, Schielandiae et Circumjacentium Insularum ..., Pitt by 1682
Hollandiae Meridionalis Pars I. Continens Novissimam Delflandiae, Schielandiae et Circumjacentium Insularum Descriptionem [in set with] Hollandiae Meridionalis Pars II Continens Novissimam Insularum Dordracensis Alblasser, Crimper et ..., Valk & Schenk by c.1700
Hollandiae Meridionalis Pars II Continens Novissimam Insularum Dordracensis Alblasser, Crimper et ..., Pitt by 1682
Hollandiae Pars Meridionalior vulgo Zuyd-Holland, VISSCHER [Family] by 1670
HOLLANDIAE PARS MERIDIONALIOR VULGO ZUYD-HOLLAND, Visscher/Schenk by 1720 c
HOLLANDIAE PARS MERIDIONALIOR VULGO ZUYD-HOLLAND, Visscher/Schenk by 1720 c
Hollandiae Pars Meridionalior, Vulgo Zuyd-Holland, Visscher by 1680
Hollandiae Pars Meridionalis vulgo Zuydt-Holland, VISSCHER [Family] by c.1680
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by 1634-
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by 1635
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by 1640
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by 1642-
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by 1642-
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by 1642-
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by 1643-50
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu by 1645
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by 1647
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by 1647
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by 1647
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by 1649
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Pitt by 1682
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by c.1631
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by c.1635
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by c.1640
Hollandiae Pars Septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder ..., Blaeu [Family] by c.1650
Hollandiae quae olim Catthorum Sedes fuit Nulli Regioni Fertilitate Cedit Divitiis Abundat ..., Anonymous by 1565
Hollandiae Septentrionalis & Frisiae Occidentalis Accuratissima ..., Ram by 1680
HOLLANDIAE SEPTENTRIONALIS & FRISIAE OCCIDENTALIS ACCURATISSIMA ..., Ottens by 1725 c
HOLLANDIAE SEPTENTRIONALIS & FRISIAE OCCIDENTALIS ACCURATISSIMA ..., Ottens by 1725 c
Hollandiae Septentrionalis; sive West-Frisje Descriptio nova, Anonymous by 1680 c
Hollandiae Superficialis Descriptio, Bucelin by 1658
Hollandiae Typus, DE BRUYN by 1582
Hollandt, Ortelius/Galle by 1579
Hollandt comitatus Utricht episcop, Mercator/Hondius by 1613
Hollandt Comitatus Utricht Episcop., Mercator [Family] by 1585-95
Hollandt Comitatus Utricht Episcop., Mercator [Family] by 1609
Hollandt comitatus Utricht Episcop., Mercator/Hondius by 1609
Hollandt Comitatus Utricht Episcop., Mercator [Family] by 1613
Hollandt Comitatus Utricht Episcop., Mercator [Family] by 1619
Hollandt Comitatus Utricht Episcop., Mercator [Family] by 1619
HOLLANDT COMITATUS UTRICHT ESPICOP, Mercator by 1612 c
HOLLANDT Comitatus Vtricht episcop. Per Gerardum Mercatorem, Mercator by 1613
Hoogheymraadschap van Rhynland, Hooghe by 1685-88
Hooren in West Vrieslant, Guicciardini by 1581
Hooren in west vrieslant, Guicciardini by 1612
Hoorn in Westfriislandt, LOCAL VIEWS - INFREQUENT PUBLISHERS by 1596
Hulst, Huberti by c.1596
Icon Civitatis Campensis, Cuius Situs, Isulam Fluvium, Eleganti Venustate, ..., Braun & Hogenberg by 1576
Icon Civitatis Campensis, Cuius Situs, Isulam Fluvium, Eleganti Venustate, ..., Braun & Hogenberg by 1576
Icon Civitatis Campensis, Cuius Situs, Isulam Fluvium, Eleganti Venustate, ..., BRAUN & HOGENBERG by 1580
Icon Civitatis Campensis, cuius Situs, Isulam Fluvium, Eleganti Venustate, ..., Braun & Hogenberg by c.1580
Icon Civitatis Campensis, cuius Situs, Isulam Fluvium, Eleganti Venustate, ..., Braun & Hogenberg by c.1580
Icon Civitatus Campensis ..., Jansson by 1657
Idee de la Ville d'Amsterdam, Anonymous by 1720
Illustribus ac Potentibus Comitatus Drentiae ..., Hondius [Family] by 1634
Illustribus ac Potentibus Comitatus Drentiae ..., Hondius [Family] by 1634
Illustribus ac Potentibus Comitatus Drentiae ..., Hondius [Family] by 1636
Illustribus ac Potentibus Comitatus Drentiae ..., Covens & Mortier by c.1730
Inferior Germania, Langenes by 1598
Isole Selandie, Porcacchi by 1572-1605
Isole Selandie, Porcacchi by 1576
Kaart van de Belegeringe der Stad Leyden…, Tirion by 1752
Kaart van de Beneeden Rivier de Maas en de Merwede, van de Noord Zee tot ..., Bolstra by 1768
Kaart van de Beneeden Rivier de Maas en de Merwede, van de Noord Zee tot Hardinksveld ..., Bolstra by 1741-46
Kaart van het eiland Walcheren, Tirion by 1753
Kaart Van Het Eiland Walcheren ... D.W.Carel En A.Hattinga, Tirion by 1753
Kaart van Zeeland, Tirion by 1747
Kaarte der ..Noordbeveland, Wolphartsdyk en Oostbeveland, Tirion by 1753
Kaarte der Eilanden Noordbeveland, Wolphartsdyk en Oostbeveland ..., Tirion by 1753
Kaarte vande Buyck-Slooter, Broecker ende Belmer Meeren in Waterland [on sheet with] Caerte van de ..., VISSCHER [Family] by 1622/23
Kaerte van alle de Sanden ... tusschen Huysduynen, Wieringen ... genaemt het ..., Blaeu [Family] by 1662-
Kaerte van alle de Sanden ..Koe-gras.., Blaeu by 1661
Kaerte van Bergen op Zoom, Steenbergen, VISSCHER [Family] by 1628
Kaerte van de vier ambachten, Blaeu [Family] by 1661
Kaerte van Sluys, het Zwin, ende de Schansen aen Weder Syden, VISSCHER [Family] by 1627
Kaerte van Suyt-Hollants Grootste Deel vervatende geheel Rijnlandt ende Suytkennemerlandt, mitsgaders een gedeelte van ..., Aa by 1644/1724
Karte von de Republik der Vereinigten Niederlande, Reilly by 1795
Karte von Holland nach der Letzten Granz Berichtigung ..., Mollo by 1829
Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernacule Noord-Holland, VISSCHER [Family] by 1698
Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernacule Noord-Holland, SCHENK [Family] by c.1720
KENNEMARIA ET WESTFRISIA VULGO ET VERNACULÉ NOORD-HOLLAND…, Visscher/Schenk by 1720 c
Kingdom of the Netherlands, Morse by 1822
Kingdom of the Netherlands, including the Grand Duchy of Luxembourg, with the Post Roads and Stations, likewise the limits as settled by the Treaty of Paris, Nov.r 10th ..., Faden by 1820
Kingdom of the Netherlands, including the Grand Duchy of Luxembourg, with the Post Roads and Stations, likewise the limits as settled by the Treaty of Paris, Nov.r 10th ..., Faden by 1830
Kingdom of the United Netherlands, Cary by 1816
L'Over-Issel…, Aa by 1714
L'Utrecht…, Aa by 1713
L'Utrecht…, Aa by 1714
L’OVER-ISSEL, SUIVANT LES NOUVELLES OBSERVATIONS, Aa by 1714
L’UTRECHT, SUIVANT LES NOUVELLES OBSERVATIONS, Aa by 1714
La Delflande et Schielande, avec les Isles ... Henrici Hondii, ..., Hondius [Family] by 1639
La Fosse de S Marie appelle aussi Eugeniene, Colom by 1660
La Fosse de S Marie appelle aussi Eugeniene, Ratelband by 1735
La Frise, Aa by 1714
LA GRONINGUE, SUIVANT LES NOUVELLES OBSERVATIONS, Aa by 1714
LA GUELDRE, SUIVANT LES NOUVELLES OBSERVATIONS, Aa by 1714
La Gueldre…, Aa by 1714
La Haie, Fer by 1705
La Haie Sejour Ordinaire de la Cour Hollandoise, Fer by 1701-1703
La Haie Sejour Ordinaire de la Cour Hollandoise, Fer by 1705
La Haie Sejour Ordinaire de la Cour Hollandoise, Mortier by c.1705
La Haïe Sejour ordinaire de la Cour Hollandoise, Fer by 1705
La Haute Gueldres ou se Trouve les Environs de Gueldres, Venlo, et ..., Fer by 1704
La Hollande en 12 feuilles, Le Rouge by 1790
La Hollande en 12 Feuilles ..., Le Rouge by 1790
La Hollande en 12 Feuilles ... [in set with] Topographie de la Zelande en 9 Feuilles ..., Le Rouge by 1790
La Hollande Meridionale ... Zuyt Holland. Henrici Hondii, ..., Hondius [Family] by 1639
La Hollande ou les Provinces Unies, Le Rouge by 1748
La Hollande ou Les Provinces Unies des Pays Bas ..., LEPINE by 1760
La Hollande ou les VII Provinces Unies, Le Rouge by 1746
La Hollande Septentrionale autrem West-Frise, La Feuille by 1710
LA HOLLANDE, SUIVANT LES NOUVELLES OBSERVATIONS, Aa by 1714
La Hollande. Comitatus Hollandiae. Henrici Hondii, 1629, Hondius [Family] by 1639
La Hollande.., Aa by 1713
La Mayerie de Bolduc, Ratelband by 1735
La Mayerie de BOLDVC,…, La Feuille by 1706
La Nord-Holland [in set with] La Sud-Holland, Aa by 1730
La Repubblica d'Ollanda Divisa nelle sue Provincie di Nuova ..., Zatta by 1776
La Repubblica d'Ollanda Divisa nelle sue Provincie di Nuova ..., Zatta by 1776
La Repubblica d'Ollanda Divisa nelle sue Provincie di Nuova ..., Zatta by 1776
La Rheinlande. Rhinolandiae, Amstelandiae...Henrici Hondii, ..., Hondius [Family] by 1639
La Rhinlande Amstellande et Terres Circonvosines, COLOM [Family] by 1660
La Rhinlande Amstellande et Terres Circouosines, La Feuille by 1706
La Seigneurie d'Ouest-Frise ou Frise Occidentale ..., JAILLOT [Family] by 1674
La Seigneurie d'Ouest-Frise ou Frise Occidentale ..., JAILLOT [Family] by 1692
La Seigneurie d'Ouest-Frise ou Frise Occidentale ..., JAILLOT [Family] by 1709
La Seigneurie d'Over-Yssel ..., JAILLOT [Family] by 1674
La Seigneurie d'Over-Yssel ..., Sanson [Family] by 1700
La Seigneurie d'Over-Yssel subdivisee en troie parties Sallant, Twente et ..., Mortier by 1696
La Seigneurie d'Utrecht, JAILLOT [Family] by 1675
La Seigneurie d'Utrecht, Mortier by 1696
La Seigneurie d'Utrecht, Sanson [Family] by 1700
La Seigneurie d'Utrecht, Le Rouge by 1750
La Seigneurie d'Utrecht, Mortier by c.1700
La Seigneurie de Groningue, JAILLOT [Family] by 1673
La Seigneurie de Groningue, JAILLOT [Family] by 1674
La Seigneurie de Groningue, Mortier by 1690
La Seigneurie de Groningue, JAILLOT [Family] by 1700
La Seigneurie de Groningue, Covens & Mortier by 1730
La Seigneurie de Groningue, Covens & Mortier by 1730
La Seigneurie de Groningue …, Mortier by 1696
La Seigneurie de Groningue Subdivisee en Toutes ses Iuridictions ..., JAILLOT [Family] by 1692
La Veluwe, la Betuwe ..., Mortier by c.1700
La Veluwe, la Betuwe, et le Comte de Zutphen dans le Duche de Gueldre ..., JAILLOT [Family] by 1674
La Veluwe, la Betuwe, et le Comte de Zutphen dans le Duche de Gueldre ..., JAILLOT [Family] by 1692
La Veluwe, la Betuwe, et le Comte de Zutphen dans le Duche de Gueldre ..., JAILLOT [Family] by 1692
La Veluwe, la Betuwe, et le Comte de Zutphen dans le Duche de Gueldre ..., Sanson [Family] by 1702
La Veluwe, la Betuwe, et le Comte de Zutphen dans le Duche de Gueldre ..., JAILLOT [Family] by 1702
La Veluwe, la Betuwe, et le Comte de Zutphen dans le Duche de Gueldre ..., Covens & Mortier by 1730
La Veluwe, la Betuwe, et le Comte de Zutphen dans le Duche de Gueldre ..., Covens & Mortier by 1730
La Ville d Enchuse ... comme elle Comporte a Presente, Braun & Hogenberg by 1577-1588
La Ville d' Amsterdam, Harrewyn [Family] by 1786
La Ville d' Utrecht, Harrewyn [Family] by 1786
La Ville d'Amsterdam, Harrewyn by 1690
la Ville d'Utrecht, Harrewyn by 1700
La Ville de Bois-Le-Duc, Harrewyn by 1700
la Ville de Zutphen, Harrewyn by 1700
La West-Frise Autrement Dite la Hollande Septentrionale, Hondius [Family] by 1639
La West-Frise, Autrement Dite la Hollande Septentrionale, Jansson by 1642
La Zelande, Aa by c.1714
La Zelande avec une Partie de la Flandre Hollandoise, Le Rouge by 1747
La Zelande avec une Partie de la Flandre Hollandoise, Le Rouge by 1747
LA ZELANDE, SUIVANT LES NOUVELLES OBSERVATIONS, Aa by 1714
Landkaart van het Eyland der Batavieren en de daarin gemaakte Gragt van Domitius ..., Loon by 1734
Landkaart van het thans genoemde Holland…, Loon by 1734
Landkaart verbeeldende de twee Romeynsche heirbaanen, Loon by 1734
Le Comte de Drente & la Seigneurie de Westerwold ... Corneli Pynacker, ..., Hondius [Family] by 1639
Le Comte de Hollande, Aa by 1714
Le Comte de Hollande, Aa by 1714
Le Comte de Hollande, Covens & Mortier by 1730
Le Comte de Hollande, Covens & Mortier by 1730
Le Comte de Hollande, Mortier by c.1700
Le Comte de Hollande Dresse sur les Memoires les Plus ..., JAILLOT [Family] by 1692
Le Comte de Hollande., Jaillot by 1690
LE COMTÉ DE HOLLANDE…, Sanson/Jaillot by 1692
Le Comte de Zeelande, JAILLOT [Family] by 1692
Le Comte de Zeelande, JAILLOT [Family] by 1692
Le Comte de Zeelande, Mortier by c.1700
Le Comte de Zeelande, JAILLOT [Family] by c.1705
Le Comte de Zeelande ..., JAILLOT [Family] by 1674
Le Comte de Zeelande ..., JAILLOT [Family] by 1674
Le Comte de Zeelande ..., Sanson [Family] by 1693
Le Comte de Zutphen, Colom by 1660
Le Comte de Zutphen. Comitatus Zutphania Excudit Joannes ..., Hondius [Family] by 1639
Le Domaine d'Utrecht. Episcop. Ultraiectinus, 1628, Hondius [Family] by 1639
Le Duché de Brabant qui comprend les Quartiers de Louvian, Brusselles, Anvers, et ..., Sanson/Jaillot by 1696
Le Duche de Cleves, Visscher by 1675
Le Duche de Gueldre. Ducatus Geldriae ... Auctore Balthazaro Flor. A Berckenrode ..., Hondius [Family] by 1639
Le Duche de Gueldres, La Feuille by 1700
Le duché de Limbourg et l'Eveché de Liege . . ., Duval by 1675
Le Provincie di Frisia, Groninga ed Over-Yssel con parte dell' Ollanda Propria Di Nueva ..., Zatta by 1778
Le Provincie di Frisia, Groninga ed Over-Yssel con Parte dell' Ollanda Propria di Nuova ..., Zatta by 1770
Le Provincie di Frisia, Groninga ed Over-Yssel con Parte dell' Ollanda Propria di Nuova ..., Zatta by 1776
Le provincie di Frisia, Groninga ed Over-Yssel con parte dell'Ollanda ..., Zatta by 1778
Le Provincie di Zelanda, Utrecht, Gheldria, e Brabante Ollandese con la Parte Meridionale dell' Ollanda di Nuova ..., Zatta by 1777
Le Provincie di Zelanda, Utrecht, Gheldria, e Brabante Ollandese con la Parte Meridionale dell' Ollanda di Nuova ..., Zatta by 1777
Le Sas de Gand, Mortier by c.1705
Le Sette Provincie Unite ora parte Settentrionale del Regno ..., Borghi by 1817
Le Terres entre la Meuse Vahal et le Rhin, Ratelband by 1735
Leeuwaerden, Guicciardini by 1567
Leeuwerden de Hooft Stadt van Frisslant, BAST by 1603
Leeuwerden de Hooft Stadt, van Vrieslandt, FEDDES by 1622
Leeuwerden de Hooft Stadt, van Vrieslandt, FEDDES by 1622
Leeuwerden de Hooft Stadt, van Vrieslandt, FEDDES by 1622
Leeuwerden. De Hooftstadt van Vrieslandt. Harlingensis Fecit et ..., Feddes by c. 1622
Leo Belgico, Anonymous by 1643
Leo Belgicus, Anonymous by 1647
Les Dix-Sept provinces de Pays-Bas. A Paris, 1696, Jaillot/Mortier by 1696
Les Dix-Sept Provinces Des Pays-Bas suivant qu'elles sond possedees par L'Empereur Le Roy De France. ..., Elwe by 1792
Les Environs de La Haye et Delft, Barbie du Bocage by 1780 c
Les Environs De La Haye et Delft, Barbie du Bocage by 1780 c
Les Pays Bas Francois Autrichiens, et Hollandois, Divisee en Provinces Civiles et ..., Brion de la Tour/Desnos by 1770
Les Pays Bas Francois, Autrichien et Hollandais, Brion de la Tour/Desnos by 1766
Les Pays Bas ou Sont Remarquees les Aquisitions de la France jusques a la Treve de ..., Bowen by 1747
Les Provinces de la Hollande et d'Utrecht, Sanson Fils by 1700
Les Provinces de la Hollande et d'Utrecht, Sanson Fils by 1700
Les provinces unies des Baïs Bas connues, Fer by 1701
Les Provinces Unies des Bais Bas Connues sous le Nom de ..., Fer by c.1705
Les Provinces Unies des Bais Bas Connues sous le Nom de ..., Fer by c.1705
Les Provinces Unies des Pais-Bas, Duval by 1693
LES PROVINCES UNIES DES PAYS BAS, SUIVANT LES NOUVELLES ..., Aa by 1714
Les Provinces Unies des Pays Bas…, Aa by 1714
Les Provinces Unies du Pais Bas Connues sous le Nom de ..., Duval by 1672
Les Provinces Unies ou la Partie Septentrionale des Pays-Bas Connue sous le Nom de Hollande. Paris, Nolin, 1690. H. Van Loon ..., NOLIN [Family] by 1690
Les Provinces-Unies Des Pays Bas . . ., Robert de Vaugondy [Family] by 1755
Les Provinces-Unies des Pays-Bas ..., Robert de Vaugondy [Family] by 1757
Les Provinces-Unies des Pays-Bas ..., Robert de Vaugondy [Family] by c.1750
Les Provinces-Unies des Pays-Bas ..., Robert de Vaugondy [Family] by c.1757
Les Sept Provinces Unies des Pays-Bas ou La Hollande avec Les Pays-Bas ..., Bonne by 1787
Les Sept Provinces Unies du Pays-Bas Description Nouvelle, Sanson Fils by 1700
Les Sept Provinces unies du Pays-Bas Description Nouvelle, Bossuet by 1755
Les Sept Provinces Unies du Pays-Bas Description Nouvelle, Bossuet by 1755
Les Sept Provinces Unies du Pays-Bas Description Nouvelle, Bossuet by 1755
Les Sept Provinces Unies du Pays-Bas Description Nouvelle, Sanson Fils by c.1700
Les Sept Provinces Unies du Pays-Bas Description Nouvelle, Sanson Fils by c.1720
Levwarden, Merian [Family] by c.1650
Lewardum Occidentalis Frisiae Opp: 1580 [on sheet with] Franicher, Nobiliu Hominum, in Frisia Occidentali, ut Plurimum ..., Braun & Hogenberg by 1572-
Lewardum Occidentalis Frisiae Opp: 1580 [on sheet with] Franicher, Nobiliu Hominum, in Frisia Occidentali, ut Plurimum ..., Braun & Hogenberg by 1572-1617
Lewardum Occidentalis Frisiae Opp: 1580 [on sheet with] Franicher, Nobiliu Hominum, in Frisia Occidentali, ut Plurimum ..., Braun & Hogenberg by 1572-98
Lewardum Occidentalis Frisiae Opp: 1580 [on sheet with] Franicher, Nobiliu Hominum, in Frisia Occidentali, ut Plurimum ..., Braun & Hogenberg by 1575
Lewardum Occidentalis Frisiae Opp: 1580 [on sheet with] Franicher, Nobiliu Hominum, in Frisia Occidentali, ut Plurimum ..., Braun & Hogenberg by c.1580
Lewardum Occidentalis Frisiae Opp: 1580 [on sheet with] Franicher, Nobiliu Hominum, in Frisia Occidentali, ut Plurimum ..., Braun & Hogenberg by c.1585
Lewardum, Occidentalis Frisiae Opp: 1580 [on sheet with] Franicher, Nobiliu Hominum, in Frisia Occidentali, ut Plurimum ..., Braun & Hogenberg by 1581
Leyda, Merian by 1649
Leyda, Batavorum Lugdumum, vulgo Leyden…, Braun & Hogenberg by 1575
Leyda, Batavorum Lugdunum, vulgo Leyden, Braun & Hogenberg by 1575
Leyda, Batavorum Lugdunum, vulgo Leyden, Braun & Hogenberg by c.1580
Leyden, Guicciardini by 1613
Li Paesi Bassi di Nuova Projezione, Zempel by c. 1780
Liberae et Hanseaticae urbis Davetriesis Delineatio, Guicciardini by 1612
Limburgensis Ducatus, VISSCHER [Family] by 1625
Limburgensis Ducatus Nova Descriptio, Mercator [Family] by 1613
Limburgensis Ducatus Nova Descriptio, Mercator [Family] by 1628 or 1633
Limburgensis Ducatus Nova Descriptio, Mercator [Family] by 1630
Limburgensis Ducatus Tabula Nova ..., Ortelius by 1608
Limburgensis Ducatus Tabula Nova, Exusa Sumptibus Ioan. Baptistae Vrints ..., Vrients by 1613
LIMBURGENSIS DUCATUS TABULA NOVA..., Ortelius by c. 1603
Limburgensis Ducatus, 1616, Keere by 1617
Limburgi Ducatus et Comitatus Valckenburgi Nova Descriptio, VISSCHER [Family] by 1689
Limburgi Ducatus et Comitatus Valckenburgi Nova Descriptio, VISSCHER [Family] by 1698
Limburgi Ducatus et Comitatus Valkenburgi, Visscher by 1680
LUGDUNI BATAVORUM VULGO LEYDEN SIC ULTIMO AMPLIFICATI ..., Benning by 1750 c
Lugdunum Batavorum ..., LOCAL & STATE MAPS - INFREQUENT PUBLISHERS by 1675
Lugdunum Batavorum Ano. 1670, Dou by 1675
Lugdunum Batavorum Leyden in Hollant, Guicciardini by 1581
Lugdunum Batavorum Leyden in Hollant, Guicciardini by 1612
Lugdunum Batavorum Leyden in Hollant, Guicciardini by 1612
Lugdunum Batavorum vernacule Leyden, Blaeu [Family] by 1649
Lugdunum Batavorum vernacule Leyden, Blaeu [Family] by 1649
Lugdunum Batavorum vernacule Leyden, Blaeu [Family] by 1649
Lugdunum Batavorum-Leyden in Hollant., Guicciardini by 1612
Lugdunum Batavorum. Die Stadt Leyden, BAST by 1630
Lutzenburgensis Ducatus Veriss Descript., Ortelius by 1601
Lyk-Statie van den Heere Michiel de Ruyter, Hartog, Ridder, etc. Luytenant, Admiraal, Generaal van Hollandt en ..., Stoopendaal by 1691
Maestricht, Anonymous by 1579
Maestricht - Traiectum Ad Mosam, Braun & Hogenberg by 1575
Maestricht / Traiectum ad Mosam, Guicciardini by 1612
Maestricht Ville du Brabant Hollandois, Mortier by c.1705
Maestricht Ville forte aux Hollandois…, Fer by 1693
Maestricht Ville Forte aux Hollandois…, Fer by 1696
Map of Belgium and The Netherlands, Rand, McNally & Co. by 1892
Map of the Island of Walcheren with the Fortifications &c., Luffman by 1810
Map of the Netherlands, including the Grand Duchy of Luxembourg, with the Post Roads and Stations, and the limits of Holland & ..., Faden by 1840
Map Representing That Part of North Holland in Which the Anglo-Russian and the Gallo-Batavian Armies Were Principally ..., Luffman by 1799
Mappa Geograph: Circuli Westphalici, Rhenani Superioris Belgii Foederati et Catholici ..., Euler by 1755
Mar de la Norte, Carta de la Costa de Holanda. . ., Direccion de Hidrografia by 1866
Mastrich, LE CLERC [Family] by 1673
Mastricht, Meisner by 1638
Middelburch, Guicciardini by 1582
Middelburch, Guicciardini by 1612
Middelburgum, Braun & Hogenberg by 1575
Middelburgum Selandiae Opp: Situ, Opere, et Mercimoniis, ..., Braun & Hogenberg by 1575
Middelburgum Selandiae Opp: Situ, Opere, et Mercimoniis, ..., Braun & Hogenberg by c.1580
Middelburgum, Selandiae Opp: Situ, Opere, et Mercimoniis, ..., Braun & Hogenberg by 1590
Middelburgum…, Guicciardini by 1580
Monnekedam, Blaeu by 1647
Monnekedam, Blaeu [Family] by 1652
Naauwkeurige Kaart van het Oude Nederland, Tirion by 1760
Naauwkeurige Kaart van het Oude Nederland en eenige aangrenzende ..., Tirion by 1760
Naauwkeurige Kaart van het Oude Nederland en eenige aangrenzende ..., Tirion by 1760
Naerden [on sheet with] Weesp [and] Muyden [and] 't Huys te ..., Blaeu by 1652
Naerden Petite Ville forte, du Comte de Hollande, Situee sur le ..., Fer by 1705
Naeukeurige Nieuwe Land-Caert des Graesschaps Zeeland, Aa by 1718
Naeuwkeurige Afbeeldinge, van alle de Posten en Vastigheden by dese Weerende Oorlogh Gemaeckt, in Holland, Utrecht en Gedeelte van ..., Janssonius van Waesbergen by 1680
Namurcum, Ortelius by 1618
Naumurcum Comitatus, Ortelius by 1601
Nederland de Bakermat van Roemruchte Gebeurlijkheden in Verleden en ... by 1930
Neomagum Stummegen, Merian [Family] by 1659
Netherlands, RUSSELL by 1795
Netherlands, Wyld [Family] by 1819
Netherlands, Arbuckle Bros. Coffee Co. by 1889
Netherlands, Arbuckle Bros. Coffee Co. by c. 1890
Netherlands Also That Part of German West of The Rhine as ceded to ..., Cary by 1816
Netherlands from the Best Authorities, Morse by c.1790
Nette Aftekening van d'Oude en Nieuwe Roojingh der Stadt ..., Dapper by 1663
NEUE SPECIAL-CHARTE VON ZEELAND UND DER OST- UND ..., Weigel by 1785
NEUE SPECIAL-CHARTE VON ZEELAND UND DER OST- UND ..., Weigel by 1785
Niederlande, Anonymous by 1791
Niederlande und Belgien, Stieler by 1883
Niemegen. Noviomagum, Leti by 1689
Nieumegen / Noviomagum, Wit by 1680
Nieuwe Afbeelding van s Gravenhage, LANGEWEG by 1747
Nieuwe Afteekening van Alle de Banken, Canaalen, Tonnen en Dieptens, Geleegen voor de Stad Enkhuyzen in de Zuyder Zee ..., KEULEN [Family] by 1750
Nieuwe Afteekening van Alle de Banken, Canaalen, Tonnen en Dieptens, Geleegen voor de Stad Enkhuyzen in de Zuyder Zee ..., KEULEN [Family] by 1750
Nieuwe Afteekening van Alle de Banken, Canaalen, Tonnen en Dieptens, Geleegen voor de Stad Enkhuyzen in de Zuyder Zee ..., KEULEN [Family] by c.1700
Nieuwe Caerte Waerinne Vertoont wordt de Gantsche Vaert van Amsterdam over de Watten tot de Stadt Hamborch ..., Hondius [Family] by 1636
Nieuwe Caerte Waerinne Vertoont wordt de Gantsche Vaert van Amsterdam over de Watten tot de Stadt Hamborch ..., Jansson by 1645
Nieuwe en Accurate Kaart van de Balluage van Amstelland, De Leth [Family] by 1740
NIEUWE EN NETTE AFTEKENING VAN DE DOOR GRAVINGE.…, Ottens by 1745 c
Nieuwe end Heerlycke Beschryvinghe der Ghelegentheyt van Vrieslandt ..., FEDDES by 1622
Nieuwe Kaart .. Westelykste Gedeelte van Staats-Vlaanderen, Tirinus by 1747
Nieuwe Kaart der Provincie van Holland, Tirion by 1760
Nieuwe Kaart der Residentie 's Gravenhage, Waarop zyn ..., Covens & Mortier by 1830
Nieuwe Kaart der Stad Amsterdam ..., Covens & Mortier by 1829
Nieuwe Kaart van 't Kwartier de Veluwe 1741, Tirion by c.1760
Nieuwe Kaart van 't Kwartier Zutphen, Tirion by 1769
Nieuwe Kaart van de Baronie van Breda en 't Markgraafschap van Bergen op ..., Tirion by 1740
Nieuwe kaart van de graafschap Zeeland . . . / Nova Zeelandiae Comitatus Tabula . . ..., Ottens by 1740 c.
Nieuwe Kaart van de Provintie Zeeland, Kok by 1792
Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht, DU ROY by 1743
Nieuwe Kaart van Friesland, Kok by 1782
Nieuwe Kaart van Friesland, Kok by 1782
Nieuwe Kaart van het Dykgraafscahp van Dregterland, OOSTWOUDT by 1775
Nieuwe Kaart van het Koningrijk der Nederlanden ..., Bohn by 1820
Nieuwe Kaart van het Westelykste Gedeelte van ..., Tirion by 1747
Nieuwe Kaart van het Zuid Oostelykste Deel van Holland …, Tirion by 1744
Nieuwe Kaart van t' Baljuwschap van Kennemerland met de Bannen van Westsaanen, Assendelft, Heemskerk, Wyk aan Duyn, Velsen, Spaarwoude &c. ..., VISSCHER [Family] by c.1730
NIEUWE KAART VAN T’ BALJUWSCHAP VAN KENNEMERLAND MET DE BANNEN VAN ..., Visscher/Schenk by 1720 c
NIEUWE KAART VAN T’ BALJUWSCHAP VAN KENNEMERLAND MET DE BANNEN VAN ..., Visscher/Schenk by 1720 c
Nieuwe kaart van.. Tholen.., Tirion by 1753
Nieuwe Naaukeurige Kaart van het Graafsschap Drente, Lat by 1741
Nieuwe Paskaert van de Kust van Hollandt tussen Texel en de Maes ..., KEULEN [Family] by 1681
Nieuwe Paskaert van de Kust van Hollandt tussen Texel en de Maes, ..., Keulen by 1697-1709
Nieuwe Perfect Kaerte van d'Ysel-Stroom met een Gedeelte van de Veluwe ..., VISSCHER [Family] by 1629
Nieuwe Platte Grond der Stad Rotterdam Gelegen aan de Rivieren de Maas en de Rotte ..., MUNRO by 1800
Nieuwe Platte Grond der Stad Rotterdam Gelegen aan de Rivieren de Maas en de Rotte ..., MUNRO by 1801
Nieuwe Platte Grond van 's Gravenhage met de Publicque Gebouwen ..., Beeck by c.1700
Nieuwe Platte Grond van de Stad Enckhuysen, De Leth [Family] by c.1730
Nieuwe Platte Grond vande Stad Rotterdam Geleegen aande Rivieren de Maase en de ..., De Leth [Family] by 1733
Nieuwe Platte Grond vande Stad Rotterdam Geleegen aande Rivieren de Maase en de ..., De Leth by 1768
Nimmegen in Geldern, Meisner by 1637
Nobiliss Prudentiss Syndico Civitatis Zirizeae ..., Blaeu [Family] by c.1662
Noordt Hollandt, Wit by 1680
Noordt Hollandt, Covens & Mortier by 1730
Noordt Hollandt, Wit by c.1670
Noordt-Holland, Wit by 1680
Nouveau Plan de la Haye, LANGEWEG by 1776
Nouveau Plan de la Haye, Langeweg by 1776
Nouvelle Carte Geographique Des Pays Bas Autrichiens …, Bouge by 1793
Nouvelle Carte... ville de Bolduc en plan avec les Rempars…, Blaeu by 1649
Nova atque emendata descriptio Suydt Hollandiae, Wit by 1680
Nova atque emendata descriptio Suydt Hollandiae, Wit by 1680
Nova atque Emendata Descriptio Suydt Hollandiae, Wit by c.1680
NOVA DESCRIPTIO ORIENTALIS & OCCIDENTALIS FRISIAE CUM ..., Keere by 1610
NOVA DESCRIPTIO ORIENTALIS & OCCIDENTALIS FRISIAE, CUM ..., Visscher by c. 1600
Nova Descriptio Orientalis et Occidentalis Frisiae ... Anno ..., Keere by 1617
Nova et Accurata Comitatus Zelandiae Tabula, Allard by 1696
Nova et Accurata Comitatus Zelandiae Tabula, ALLARD [Family] by c.1696
Nova et Accurata Comitatus Zelandiae Tabula, ALLARD [Family] by c.1696
Nova et Accurata Comitatus Zelandiae Tabula Multis locis . . ..., Allard by 1696 c.
Nova Tabula Totius Frisiae Orientalis Emendata ab, H. ..., ALLARD [Family] by 1697
Nova Tabula Totius Frisiae Orientalis Emendata ab, H. ..., ALLARD [Family] by 1700
Nova Tabula Totius Frisiae Orientalis Emendata ab, H. ..., ALLARD [Family] by c.1690
Nova Totius Belgii sive Germaniae Inferioris, Hondius/Jansson by 1639
Nova Totius Belgii sive Germaniae Inferioris, Jansson by 1666
Nova XVII Provinciarum Descriptio ... 1666, Allard by 1666
Noviomagium sive Noviomagu vulgo Nymmegen Inclyta quondam Francorum Regia Urbs Gelriae ..., Braun & Hogenberg by 1572-98
Noviomagium sive Noviomagu Vulgo Nymmegen Inclyta Quondam Francorum Regia Urbs Gelriae ..., Braun & Hogenberg by 1575
Noviomagium sive Noviomagu vulgo Nymmegen Inclyta quondam Francorum Regia Urbs Gelriae ..., Braun & Hogenberg by c.1580
Noviomagium Sive Noviomagum, Braun & Hogenberg by 1572 / 1575
Noviomagium…, Braun & Hogenberg by 1575
Noviomagium…, Braun & Hogenberg by 1580
Noviomagum india quondam sa.. (Nijmegen), Valegio by 1600
Novissima Comitatus Zutphaniae, VISSCHER [Family] by 1698
Novissima Comitatus Zutphaniae, VISSCHER [Family] by c.1700
NOVISSIMA COMITATUS ZUTPHANIAE TOTIUSQE FLUMINUS ISULAE ..., Visscher by 1680 c
NOVISSIMA COMITATUS ZUTPHANIAE TOTIUSQE FLUMINUS ISULAE ..., Visscher by 1680 c
Novissima Delflandiae, Schielandiae et Circumiacentium Insularum ..., Hondius [Family] by 1633
Novissima Delflandiae, Schielandiae et Circumiacentium Insularum ..., Hondius [Family] by 1636
Novissima Delflandiae, Schielandiae et Circumiacentium Insularum ..., Jansson by 1641
Novissima Delflandiae, Schielandiae et Circumiacentium Insularum ..., Wit by c.1670
Novissima Delflandiae, Schielandiae et Circumiacentium Insularum ut Voornae, Overflackeae Goereae, Iselmondae, Aliarumque ..., Wit by 1690
Novissima Delflandiae, Schielandiae et Circumiacentium Insularum ut Voornae, Overflackeae, Goereae, Iselmondaem aliarumque ..., Mercator [Family] by 1633
Novissima et Accuratissima Brabantiae Ducatus Tabula, Hondius [Family] by 1629
Novissima et accuratissima XVII Provinciarum Germaniae Inferioris ..., Wit by 1690 ca.
Novissima et accuratissima XVII Provinciarum Germaniae…, Wit by 1680
Novissima Et Accuratissima XVII Provinciarum..., Wit by 1680 c.
Novissima Tabula Insular Dordeacensis, Alblasser, Crimper, Clundert etc: Comprehendens Territoria Vianae, Goricomii, Leerdami, Altaenae, Heusdenae, ac Civitates Geertrudisbergam, Sevenbergam, ..., Hondius [Family] by 1629
Novissima Tabula Insular. Dordracensis, Alblasser, Crimper, Clundert ... Amstelodami, Sumptibus Henrici Hondij Anno ..., Hondius [Family] by 1633
Novissima Tabula Insular. Dordracensis, Alblasser, Crimper, Clundert ... Amstelodami, Sumptibus Henrici Hondij Anno ..., Jansson by 1642
Novissima Tabula Insular. Dordracensis, Alblasser, Crimper, Clundert Etc: Comprehendens Item Territoria Vianae, Goricomii, Leerdami, Altenae, ..., Hondius by 1629
Novo Disegno delle Provincie Unite delli Stati di Olanda, SCOLARI by c.1660
Novo Magum, Aitzing by 1596
Novus XVII Inferiores Germaniae Provinciarum Typus de integro multis in locis emendatus a Guil. ..., Blaeu by 1641-42
Novus XVII Inferioris Germaniae Provinciarum Typus., Blaeu by 1635
Novus XVII Inferioris Germaniae Provinciarum Typus..., Blaeu by 1635
Novus XVII Inferioris Germanie Provinciarum Typus…, Blaeu by 1650
Novux XVII Inferioris Germaniae Provinciarum Typus, Merian [Family] by 1640
Nuova Carta della Contea di Olanda, Albrizzi by 1740
Nuova Carta della Contea di Olanda, Albrizzi by c.1750
Nuova Carta delle Provincie Unite data in luce in Amsterdam, Albrizzi by 1742
Nuova Carta delle Provincie Unite Data in Luce in Amsterdam da Isac ..., Albrizzi by c.1740
Nuova Carta delle Provincie Unite Data in Luce in Amsterdam da Isac ..., Albrizzi by c.1750
Nyenroy, Meisner by 1637
Nymmegen, Guicciardini by 1581
Nymmegen, Guicciardini by 1581
Obsidio Bredae per Ambrosium Spinolam…, Blaeu by 1649
Obsidio et Expugnatio Sylvaeducis-'s-Hertogenbosch, Blaeu [Family] by 1649
Obsidio et Expugnatio Sylvaeducis-'s-Hertogenbosch, Blaeu [Family] by 1650
Ollandt, Ortelius/Marchetti by 1599
Ollandt, Ortelius/miniature by 1655
Ollandt, Ortelius/Marchetti by c. 1655
Onderwys in 't Regte Gebruyk van het Hemels-Plyn, Strekkende tot nut en Vermaak der Liefhebbers ..., STAMPIOEN by c.1758
Oost ende West Vrieslandte beschryvinghe, Ortelius by 1612 ca.
Oost ende West Vrieslandts beschrijvinghe Utriusque Frisiorum Regionis Noviss. ..., Ortelius by 1609
Oost ende West Vrieslandts beschrijvinghe. Utriusque Frisiorum Regeionis Noviss ..., Ortelius by 1568
Oost ende West Vrieslandts beschrijvinghe. Utriusque Frisiorum Regeionis Noviss ..., Ortelius by 1568
Oost ende West Vrieslandts Beschrijvinghe. Utriusque Frisiorum Regeionis Noviss ..., Ortelius by 1568
Oost ende West Vrieslandts Beschrijvinghe. Utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1568
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1568
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1570
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1570
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1570
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1572-73
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1573
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1584
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1584
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1586-1606
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1592
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1592
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1592
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1595
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1598
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1602
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1609
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by 1609
Oost ende West Vrieslandts Beschryvinghe utriusque Frisiorum Regionis Noviss: ..., Ortelius by c.1620
Ooster-Goe, Colom by 1660
Opsterlandt de Achste Grietenije van Zevenwolden…, Halma by 1718
Out Amsterdam Gelyck het Geweest is Omtrent den Iaere 1300, Commelin by 1690
Over-Issel. Ditio Trans-Isulana. Joannes Janssonius Excud., Hondius [Family] by 1639
Over-Yssel ..., VISSCHER [Family] by 1689
Over-Yssel ..., Peeters by 1692
Pais de Drente, Ratelband by 1735
Pars I. Frisiae Liberae quae Westfresia Post eluviones seculi ..., Alting by 1725
Pars I. Frisiae Liberae quae Westfresia…, Alting by 1725
Pars II et III Frisiae Liberae a Fleuo in Lauicam, quae Ostfresia, atque hinc in Amisiam, quae ..., Alting by 1725
Pars II et III Frisiae Liberae a Fleuo in Lauicam, quat Ostfresia, atque hinc in Amisiam, quae Groningana ..., Alting by 1700
Pars II Fresiae Haereditariae a Mosa in Kinnemum…, Alting by 1725
Pars II. Fresiae Haereditariae à Mosa in Kinnmum, Alting by 1718
Pars III. Frisiae Haereditariae seu Tratectini Episcopatus… ..., Alting by 1725
Pars Meridionalis Brabantiae Continens Dominium Mechliniense Ducatum ..., Jansson by 1642
Pars Septentrionalis Brabantiae et Circumiacentium ..., VISSCHER [Family] by 1625
Pars Septentrionalis Brabantiae et Circumiacentium ..., VISSCHER [Family] by 1625
Pars Septentrionalis Brabantiae et Circumiacentium ..., VISSCHER [Family] by 1625-29
Pars Septentrionalis Brabantiae et Circumiacentium ..., VISSCHER [Family] by 1625-29
Parsi Frisiae Liberale quae Westfresia, Alting by 1718
Parte Septtentrionale dell' Hollanda, vulgo Westuriesland en Tnoorder ..., Coronelli by 1690
Parte Septtentrionale dell'Hollanda, vulgo Westvriesland en t'Noorder ..., Coronelli by 1691-97
Parte Septtentrionale dell'Hollanda, vulgo Westvriesland en t'Noorder ..., Coronelli by c.1690
Parte Septtentrionale dell'Hollanda, vulgo Westvriesland en t'Noorder ..., Coronelli by c.1690
Parte settentrionale dell' Hollanda vulgo Westuriesland en tnoorder ..., Coronelli by 1690
Particuliere Description du Conte d'Hollande, et Pais ..., Guicciardini by 1567-1612
Particuliere et Geographique Description du Duche de Brabant, Guicciardini by 1567
Partie Meridionale du Comte de Hollande, JAILLOT [Family] by 1700
Partie Septentrionale des Pays Bas, Comprenant les Etats Generaux des Provinces ..., Janvier by 1750
Partie Septentrionale des Pays Bas, Comprenant les Etats Generaux des Provinces ..., Janvier by 1762
Partie Septentrionale des Pays Bas, Comprenant les Etats Generaux des Provinces ..., Lattre by 1785
Partie Septentrionale Des Pays Bas, Comprenant Les Etats Generaux Des Provinces ..., Janvier by 1785
Partie Septentrionale du Comte de Hollande ..., JAILLOT [Family] by 1674
Partie Septentrionale du Duche de Brabant ..., Fer by 1704
Partie Septentrionale du Duche de Brabant ..., Robert de Vaugondy [Family] by 1752
Partie Septentrionale du Duche de Brabant ..., Robert de Vaugondy [Family] by 1752
Partie Septentrionale du Duche de Brabant ..., Robert de Vaugondy [Family] by c.1757
Pascaarte vande Zuyder-Zee, Loon by 1661
Pascaarte vande Zuyder-Zee, Texel ende Vlie-Stroom, als mede 't Amelander-Gat. t'Amsterdam, by Pieter Goos op 't Water inde Vergulde Zee Spiegel. Anno ..., GOOS [Family] by 1669
Pascaarte vande Zuyder-Zee, Texel ende Vlie-Stroom, als mede 't Amelander-Gat. t'Amsterdam, by Pieter Goos op 't Water inde Vergulde Zee Spiegel. Anno ..., GOOS [Family] by c.1666
Paskaart van een Gedeelte van Vriesland, Groeningen, en Emderland. Met zyn Onderhoorige Eylanden; Strekkende van't Eylant der Schelling, tot aan Wanger Oog ..., KEULEN [Family] by c.1680
Paskaart vande West Kust van Jutland Van Busem tot aen 't Jutlandsche ..., Keulen by 1715
Paskaarte van de Zuyder Zee met Alle des Zelfs Inkoomende Gaaten Ao 1771 ..., KEULEN [Family] by 1771
Paskaarte van de Zuyder Zee met Alle des Zelfs Inkoomende Gaaten Ao 1771 ..., KEULEN [Family] by c.1771
Paskaarte van de Zuyder Zee, met Alle des Zelfs Inkomende ..., Keulen by 1705
Paskaert van de Zeeusche en Vlaemsche Kusten, tonende Alle Drooghten, Diepten, en Ondiepten, tusschen t'Eylandt Schouwen en de Hoofden, Curieuselyck Beschreven door Dirck ..., GOOS [Family] by 1669
Paskaert van de Zeeusche en Vlaemsche Kusten, tonende Alle Drooghten, Diepten, en Ondiepten, tusschen t'Eylandt Schouwen en de Hoofden, Curieuselyck Beschreven door Dirck ..., GOOS [Family] by c.1666
Paskaert van de Zeeusche en Vlaemsche Kusten…, Goos by 1666
Paskaerte van het Inkoomen van de Maes, tot aen 't Eylandt Roosenburgh als mede 't Inkoomen van't Goereesche Gat, tot aen Oude Hoornsluys, met hunne Droogte en Diepte Seer Naeukeurich ..., KEULEN [Family] by c.1680
Passage de la Meuse par les Francais, MANUSCRIPT MAPS by late 18th c.
Pays Bas, Perrot by 1824
Pays Bas Septentrionalis, Desnos by c.1770
Plan de Berg-op-Zoom, MANUSCRIPT MAPS by c.1760
Plan de Breda, Manesson-Mallet by 1683 c
Plan de Gertruydenberg, MANUSCRIPT MAPS by c.1795
Plan de Grave, MANUSCRIPT MAPS by c.1790
Plan de l'Investissement et de l'Attaque de Nimegue par l'Armee du ..., MANUSCRIPT MAPS by 1794
Plan de la Grande & Fameuse Ville Machande d'Amsterdam, VISSCHER [Family] by c.1710
Plan de la Ville d'Axel, Mortier by c.1705
Plan De La Ville D’Amsterdam, Anonymous by 1760 ca
Plan de la Ville et Forteresse de Muyden, MANUSCRIPT MAPS by c.1790
Plan de Naarden, Anonymous by 1780 c
Plan de Rotterdam, Harrewyn [Family] by 1786
Plan de Rotterdam et Environs, Anonymous by 1720
Plan du Project de Fortification sur la Ville de Maatrick et sur la Fortification de ..., SEUTTER [Family] by c.1740
Plan Nouveau & Tres Exact de la Ville d'Amsterdam, Covens & Mortier by 1798
Plan Nouveau & Tres Exact de la Ville d'Amsterdam. Nieuwe Platte Grond der Stad ..., Covens & Mortier by 1798
Plan of Breda, Jefferys by 1747
Plan of the Action between the English and Dutch Fleets, on the 11th of October, ..., Anonymous by 1797
PLAN of the BATTLE of ECKEREN, Tindal by 1745
PLAN of the BATTLE of OUDENARD fought July 11.th 1708, Tindal by 1745
PLAN of the CITY of DENDERMONDE, and the manner in which it was blocked by the troops of the ..., Tindal by 1745
Plan of the City of Rotterdam, Trusler by 1792
PLAN of the LINES of BRABANT Forced July 18, 1705 by the ARMY of ye ALLIES, commanded by HIS GRACE the DUKE of MARLBOROUGH, & FELT-MARSHAL ..., Tindal by 1745
PLAN of the SIEGE of TOURNAY, Tindal by 1745
PLAN of the SITUATION in which ye Battle of Ramillies was fought May. 23. 1706. Betwixt the Allyed Army Commanded by his Grace the DUKE of MARLBOROUGH PRINCE of ye ..., Dubosc by 1737
PLAN of the SITUATION where the BATTLE of RAMILLIES was FOUGHT May ye 23.d 1706: Designed upon the Spot by G.L. Mosburger, Officer in General Dopf's Regiment of ..., Tindal by 1745
PLAN of ye BATTLE of WYNENDALE, between ye Troops of ye Allies commanded by Major GEN. WEBB, & those of France, under Count DE LA MOTTE, Sep. 28, ..., Tindal by 1745
Plan Tres Exact de la Fameuse Ville Marchande d'Amsterdam ..., De Leth [Family] by c.1736
Plan Tres Exact de la Fameuse Ville Marchande d'Amsterdam ..., De Leth [Family] by c.1740
Plan Tres Exact de la Fameuse Ville Marchande d'Amsterdam ..., De Leth [Family] by c.1750
Plan van de Stad en Vesting Venlo nevens het Fort St. Michile, so als Dezelve is Gefortificeert, en de Werken Opgemackt, tot int Jaer ..., MANUSCRIPT MAPS by 1742
Plan von Amsterdam, Meyer by 1844
Plan von Amsterdam, Meyer [Family] by 1844
Platte Grond der Stad Amsterdam, Maaskamp by c.1800
Platte Grond van 's Graven-Hage zoo als het Zelve Zig Vertoont in het Jaar ..., Boitet by c.1760
Platte Grond van Rotterdam, Anonymous by n.d.
PROVINCE UNIES DES PAY BAYS, Sanson by 1690
Province-Unies en 4 Feuilles, Mentelle by c.1800
Province-Unies en 4 Feuilles, Mentelle by c.1800
Provinces Unies, Manesson-Mallet by 1683
Provinces Unies, Manesson-Mallet by 1719
Provinces Unies des Pais-Bas Connues sous le Nom de Hollande ..., Duval by 1679
Provinces Unies des Pais-Bas Connues sous le Nom de Hollande ..., Duval by 1679
Provinces Unies des Pays Bas, Sanson by 1660
Provinces Unies des Pays Bas, Covens & Mortier by 1700
Provinces unies des Pays Bas., Sanson/Mariette by 1648-1657
Provinces Unies des Pays-Bas ..., JAILLOT [Family] by 1700
Provinces Unies des Pays-Bas ..., JAILLOT [Family] by 1700
Provinces Unies des Pays-Bas ..., JAILLOT [Family] by 1700
Provinces Unies des Pays-Bas. Par N. Sanson d'Abbeville. Geogr. du Roy. ..., Sanson Fils by 1648
Provinces Unies des Pays-Bas. Par N. Sanson d'Abbeville. Geogr. du Roy. ..., Sanson Fils by 1648
Provinces Unis des Pais Bas, Duval by 1675
Provinces-Unies des Pays Bas Connues sous le Nom de Holande, Duval by 1682
Provinces-Unies des Pays Bas Connues sous le Nom de ..., Duval by 1663
Provinces-Unies des Pays-Bas ..., JAILLOT [Family] by 1692
PROVINCES-UNIES DES PAYS-BAS …, Valk by 1700 c
Provinces-Unies des Pays-Bas, avec Leurs Acquisitions dans la Flandre, le Brabant le Limbourg, et le ..., Jaillot/Mortier by 1705
Provinciae Unitae, Muller by 1692
Purmerend, Blaeu by 1652
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1634/35
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1635-1641
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1640
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1642-
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1642-
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1642-
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1642-
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1645
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1645
Quarta pars Brabantiae cujus caput Sylvaducis, Blaeu by 1645
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1647
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Jansson by 1647
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Jansson by 1647
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1649
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Blaeu [Family] by 1662
Quarta Pars Brabantiae cujus Caput Sylvaducis, Jansson by 1675
Quartae Partis Brabantiae seu Ditionis Sylvae Ducis, Wit by 1680
Quartae Partis Brabantiae seu Ditionis Sylvae Ducis, Wit by 1680
Ravestein, Blaeu [Family] by 1649
Regionum Urbium Et Fluminum … Comitatum Murs … / Murs ..., Mercator [Family] by 1623
Rhenolandia et Amstelandiae exactissima Tabula, Blaeu by 1642
Rhenolandia, Amstelandia et Circumjacentia aliquot Territori, Visscher by c. 1670
Rhenolandia, Amstelandia et Circumjacentia aliquot Territoria ..., VISSCHER [Family] by c.1670
RHENOLANDIA, AMSTELANDIA ET CIRCUMJACENTIA ALIQUOT ..., Visscher/Schenk by 1720 c
RHENOLANDIA, AMSTELANDIA ET CIRCUMJACENTIA ALIQUOT ..., Visscher/Schenk by 1720 c
Rhenolandia, Amstelandia.., Visscher by 1680
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu [Family] by 1631-
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu [Family] by 1631-
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu [Family] by 1634
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu [Family] by 1635-38
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu by 1639
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu [Family] by 1640
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu [Family] by 1640
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu [Family] by 1643-50
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu by 1645
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu [Family] by 1649
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu [Family] by 1661
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu [Family] by c.1635
Rhenolandiae et Amstellandiae Exactissima Tabula, Blaeu [Family] by c.1650
Rhinolande Amstelandiae…, Wit by 1680 c
Rhinolandiae, Amstelandiae et Circumjacent aliquot Territorioru Accurata Desc. ..., Hondius [Family] by 1630
Rhinolandiae, Amstelandiae et Circumjacent aliquot Territorioru Accurata Desc. ..., Mercator [Family] by 1633
Rhinolandiae, Amstelandiae et Circumjacent aliquot Territorioru Accurata Desc. ..., Hondius [Family] by 1633
Rhinolandiae, Amstelandiae et Circumjacent aliquot Territorioru Accurata Desc. ..., Hondius [Family] by 1636
Rhinolandiae, Amstelandiae et Circumjacent aliquot Territorioru Accurata Desc. ..., Hondius [Family] by 1639
Rhinolandiae, Amstelandiae et Circumjacent aliquot Territorioru Accurata Desc. ..., Hondius [Family] by c.1629
Rhinolandiae, Amstelandiae et Circumjacent aliquot Territorioru Accurata Desc. ..., Hondius [Family] by c.1629
Rhinolandiae, Amstelandiae et Circumjacent aliquot Territorioru Accurata Desc. ..., Valk & Schenk by c.1700
Rhinolandiae, Amstelandiae, et Circumjacent . Aliquot Territorioru, Accurata ..., Hondius by 1629
ROTERDAM holandae civital opp., Valegio by 1600
Roterodami Delineatio ..., SEUTTER [Family] by c.1750
Roterodamum ..., Braun & Hogenberg by 1572-95
Roterodamum ..., Braun & Hogenberg by 1588
Roterodamum ..., Braun & Hogenberg by 1590
Roterodamum ..., Braun & Hogenberg by c.1588
Roterodamum ..., Braun & Hogenberg by c.1590
Roterodamum Hollandiae Opp. [on sheet with] Gouda Hollandiae Opp. ad Isalam ..., Braun & Hogenberg by 1581
Roterodamum Hollandiae Opp. [on sheet with] Gouda..., Braun & Hogenberg by 1588
Roterodamum Hollandiae Opp. [on sheet with] Goude, Gouda Hollandiae Opp ad Isalam Amnem, quo Gouda Fluvius, a quo Urbs Nomen Habet ..., Braun & Hogenberg by c.1588
Roterodamum, Hollandiae in ostio Roteri flu, Braun & Hogenberg by 1588
Roterodamum, Hollandiae in Ostio Roteri Flu. Opp. Magni Illius Desiderij Erasmi ..., Braun & Hogenberg by 1595
Roterodamum. . ., Braun & Hogenberg by 1580
Rotterdam, Guicciardini by 1581
Rotterdam, Guicciardini by 1612
Rotterdam, Blaeu [Family] by 1649
Rotterdam, Blaeu [Family] by 1649
Rotterdam, Guicciardini by 1660
Rotterdam . . ., Krap by 1830
Rotterdam met al syn Gebouwen ... 1694, De Vou by 1694
Rotterdam met al syn Gebouwen ... 1694, De Vou by 19th c. restrike
Rotterdam met al syn Gebouwen ... 1694, De Vou by c.1774
Rotterdam, eine in Sud Holland an der Maas Gelegen Stadt, Anonymous by c.1740
Rotterdam, Ville Marchande Tres Renomee en Hollande, WOLFF by c.1730
Rotterdam., Merian [Family] by 1650
Royaume Des Pays-Bays, Malte-Brun by 1829
Ruinarum Arcis Britannicae apud Batavos Typus, Guicciardini by 1612
Ruraemond, Meisner by 1637
Ryswyk, Anonymous by 1700
Schagen, Blaeu by 1647
Schoonhoven, Guicciardini by 1612
Schoonhoven, Guicciardini by 1612
Schoonhoven, Blaeu [Family] by 1649
Seat of War in the Seven United Provinces, Comprehending Holland, Zeeland, Utrecht, Gelders, Over-Yssel, Frieseland and Groningen; with the Land of Drant; also Dutch Flanders and Dutch ..., Laurie & Whittle by 1794
Seat of War in the Seven United Provinces, Comprehending Holland, Zeeland, Utrecht, Gelders, Over-Yssel, Frieseland and Groningen; with the Land of Drant; also Dutch Flanders and Dutch ..., Laurie & Whittle by 1794
Seat of War in the Seven United Provinces, Comprehending Holland, Zeeland, Utrecht, Gelders, Over-Yssel, Frieseland and Groningen; with the Land of Drant; also Dutch Flanders and Dutch ..., Laurie & Whittle by 1794
Seat of War in the Seven United Provinces, Comprehending Holland, Zeeland, Utrecht, Gelders, Over-Yssel, Frieseland and Groningen; with The Land of Drent; also Dutch Flanders and Dutch ..., Laurie & Whittle by 1794
SEER NET GEMEETE KAARTE VAN DE RESPECTIVE POLDERS MASE EN ACHTERDYKEN, MET DER SELVER SLUYSEN, WATERINGEN, WEG SLOOTEN, STEGEN EN WEGEN, IN DEN QUARTIERE VAN MAASLAND, GELEGEN AAN DE RIVIER DE MASE, EN IN DE MAYERYE VAN ‘S ..., Visscher/Schenk by 1720 c
Selandia, Bertius by 1602
Selandia, Bertius by 1609
Sensuit la description de Frise orientale, Munster by 1552
Sensuit La Description De Frise Orientale, Munster by 1552 ca.
Septem Provinciae seu Belgium Foederatum quod Generaliter Hollandia Audit ..., Homann [Family] by 1748
Septem Provinciae seu Belgium Foederatum quod Generaliter Hollandia Audit ..., Homann [Family] by 1748
Septem Provinciae seu Belgium Foederatum quod Generaliter Hollandia Audit ..., Homann [Family] by 1748
Septem Provinciae seu Belgium Foederatum quod Generaliter Hollandia Audit ..., Homann [Family] by 1748
Septem Provinciae seu Belgium Foederatum quod Generaliter Hollandia Audit ..., Homann [Family] by 1748
Septem Provinciae seu Belgium Foederatum quod Generaliter Hollandia Audit ..., Homann [Family] by 1748
Septem Provinciae seu Belgium Foederatum quod Generaliter Hollandia Audit ..., Homann [Family] by 1748
Septem Provinciae seu Belgium Foederatum quod Generaliter Hollandia Audit ..., Homann [Family] by 1748
Septem Provinciae seu Belgium Foederatum quod Generaliter Hollandia Audit ..., Homann [Family] by 1748
Sige de Breda. Israel Silvestre ex Parisijs ..., Callot by 1628
Slusa, Teutonicae Flandriae opp.., Braun & Hogenberg by 1580
Sluys. Slusa, Teutonicae Flandriae Opp. Admodum Elegans, Braun & Hogenberg by 1572-98
Sluys. Slusa, Teutonicae Flandriae Opp. Admodum Elegans, Braun & Hogenberg by 1575
Sluys. Slusa, Teutonicae Flandriae Opp. Admodum Elegans, Braun & Hogenberg by c.1580
Sluys. Slusa, Teutonicae Flandriae Opp. Admodum Elegans, Braun & Hogenberg by c.1583
Sneecha, vulgo Sneeck Frisiae Occidentalis Oppidum [on sheet with] Sloten [and] Doccum [and] ..., Braun & Hogenberg by 1572-1600
Sneecha, vulgo Sneeck Frisiae Occidentalis Oppidum [on sheet with] Sloten [and] Doccum [and] ..., Braun & Hogenberg by 1575
Sneecha, vulgo Sneeck Frisiae Occidentalis Oppidum [on sheet with] Sloten [and] Doccum [and] ..., Braun & Hogenberg by c. 1575
Sneecha, vulgo Sneeck Frisiae Occidentalis Oppidum [on sheet with] Sloten [and] Doccum [and] ..., Braun & Hogenberg by c.1590
Special-Karte von den VII. Provinzen der Vereinigten Niederlanden nebst dem Generalitaets ..., Schneider and Weigel by 1787
St. Geertvydenberg, Blaeu by 1649
Stagno Meridionale…, Munster by 1558
Stagnu Meridionale…, Munster by 1550-1590
Stagnu Meridionale…, Munster by 1578
Stagnu Meridionale…, Munster/Petri by 1598
Status Belgicus cum Vicinis, LANGREN by c.1650
Steenbergen, Merian by 1670 c
Swol - Swolla Diu Celebris Meruit Virtutibus Armaquae Populum Fortem Nobilitare ..., Braun & Hogenberg by 1580
Swol - Swolla Diu Celebris Meruit Virtutibus Armaquae Populum Fortem Nobilitare ..., Braun & Hogenberg by c.1580
Swolla, Guicciardini by 1581 / 1625
Swolla, Guicciardini by 1612
T' Hooge Heemraedschap van Delflant… [Sheet 25], Cruquius by 1712
t'Hooge Heemradschap van Delfland met alle de Steden, Dorpen, Ambachten ..., KRUIKIUS by 1712
t'Hooge Heemradschap van Delfland met alle de Steden, Dorpen, Ambachten ..., KRUIKIUS by 1712
t's Hertogenbosch, Braun & Hogenberg by 1580
t's Hertogenbosch, Braun & Hogenberg by c.1590
T’Amsterdam. By Iacob Colom, Colom/Doncker by 1663
T’HOOGH-HEEMRAETSCHAP VANDE UYTWATERENDE SLUYSEN IN KENNEMERLANT ENDE ..., Dou by 1720 c
T’HOOGH-HEEMRAETSCHAP VANDE UYTWATERENDE SLUYSEN IN KENNEMERLANT ENDE ..., Dou by 1720 c
Tabella, Isellae Fluvij Cursum ... / Contrefaicture du Fleuve Isel, del la Diocese Trans Isulane, & Conte de ..., DOETECUM [Family] by 1606
Table de Delflande, Schielande, et Isles de Voorn Overflacke Goeree Iselm. ..., Ratelband by 1735
Table de Delflande, Schielande, et Isles de Voorn Overflacke Goeree Iselm. ..., Ratelband by 1735
Tabula a Ducatus Limburch et comitatus Valkenburch, Wit by 1680
Tabula Bergarum ad Zomam ..., Blaeu [Family] by 1664
Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum, Blaeu by 1638
Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum., Blaeu [Family] by 1647
Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et Novorum ibi Operum. Ad Amussin Fecit Franciscus Van Schoten. Apud Joannem ..., Jansson by 1642
Tabula Bergarum as Zoman Stenbergae, Pitt by 1680
Tabula Castelli ad Sandflitam, qua Simul Inundati Agri, Alluviones, Fossae, Alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interjacent, ..., Jansson by 1642
Tabula Castelli ad Sandflitam,..Bergas ad Zomam et Antverpi, Blaeu [Family] by 1647
Tabula Comitatus Frisiae ..., Wit by 1680
Tabula Comitatus Frisiae ..., Wit by c.1680
Tabula Comitatus Frisiae ..., Wit by c.1680
Tabula Comitatus Frisiae ..., Wit by c.1680
Tabula Comitatus Frisiae Auctore B: Schotano a Sterringa, Wit by 1680
Tabula Comitatus Frisiae. Auctore B: Schotano a Sterringa, Wit by 1690 ca.
Tabula Comitatus Hollandiae ... cui Adjuncta est Provinc. Ultraiectina et Maxima Pars Geldriae ..., SEUTTER [Family] by 1741
Tabula Comitatus Hollandiae ... cui Adjuncta est Provinc. Ultraiectina et Maxima Pars Geldriae ..., SEUTTER [Family] by c.1740
Tabula Comitatus Hollandiae ... cui Adjuncta est Provinc. Ultraiectina et Maxima Pars Geldriae ..., SEUTTER [Family] by c.1760
Tabula Comitatus Hollandiae cum Ipsuis Confinijs, Dominii Nimirum Ultraiectini nec non Geldriae et ..., Homann [Family] by 1733
Tabula Comitatus Hollandiae cum Ipsuis Confinijs, Dominii Nimirum Ultraiectini nec non Geldriae et ..., Homann [Family] by 1733
Tabula Comitatus Hollandiae cum Ipsuis Confinijs, Dominii Nimirum Ultraiectini nec non Geldriae et ..., Homann [Family] by 1733
Tabula Comitatus Hollandiae cum Ipsuis Confinijs, Dominii Nimirum Ultraiectini nec non Geldriae et ..., Homann [Family] by 1733
Tabula Comitatus Hollandiae cum Ipsuis Confinijs, Dominii Nimirum Ultraiectini nec non Geldriae et ..., Homann [Family] by 1733
Tabula Comitatus Hollandiae cum Ipsuis Confinijs, Dominii Nimirum Ultraiectini nec non Geldriae et ..., Homann [Family] by 1733
Tabula Comitatus Hollandiae cum Ipsuis Confinijs, Dominii Nimirum Ultraiectini nec non Geldriae et ..., Homann [Family] by 1733
Tabula Comitatus Hollandiae cum Ipsuis Confinijs, Dominii Nimirum Ultraiectini nec non Geldriae et ..., Homann [Family] by c.1734
Tabula Comitatus Hollandiae in Praefecturas sua distributa, cui adjuncta est Provinc. Ultraiectina et maxima pars Geldriae summo studio delin. . ..., Seutter by 1730
TABULA COMITATUS HOLLANDIAE…, Homann Heirs by 1733
Tabula Ducatus Brabantiae continens Marchionatum Sacri Imperie et Dominium Mechliense emendata a F. de ..., Wit by 1690 ca.
Tabula Ducatus Brabantiae continens Marchionatum Sacri Imperii et Dominium ..., Wit by 1680
Tabula Ducatus Brabantiae..., Visscher by 1684
Tabula Ducatus Limburch et Comitatus Valckenburch, Wit by c.1680
Tabula Ducatus Limburch et Comitatus Valckenburch in lucem edita a F. de ..., Wit by 1690 ca.
Tabula ducatus Limburch et comitatus Valckenburch.., Wit by 1690
Tabula Frisiae, Groninghae et Territory Embdensis, Visscher by 1649
Tabula Generalis Totius Belgii qua Provinciae, XVII. Infer. Germaniae olim sub S. R.I. Circulo ..., Homann by 1720
Tabula Geogr: Belgii Universi XVII Provinc. ademendatiora ..., Euler by 1755
Tabula Geographica qua Pars Septentrionalis sive Inferior Rheni, Mosae, ..., Visscher by 1690 c.
Tabula Hollandiae Borealis, Cognitae olim sub Nomine Kennemariae et Westfrisiae ..., SCHENK [Family] by 1708
TABULA HOLLANDIAE BOREALIS, COGNITAE OLIM SUB NOMINE KENNEMARIAE ET ..., Schenk by 1708
TABULA HOLLANDIAE BOREALIS, COGNITAE OLIM SUB NOMINE KENNEMARIAE ET ..., Schenk by 1708
Tabula Nova Provinciae Ultrajectinae ..., VISSCHER [Family] by c.1720
Tabula Nova Provinciae Ultrajectinae…, Visscher/Schenk by 1700
Tabula Roterdami Novissima, Covens & Mortier by 1740
Tabula Roterodami Novissima, ALLARD [Family] by c.1708
Tabulae Dominii Groeningae quae et complectitur maximam partem ..., Wit by 1680
Tabulae Dominii Groeningae quae et Complectitur Maximam Partem Drentiae ..., Wit by c.1680
Tabulae Dominii Groeningae..Partem Drentiae, Wit by 1680
Tafel van de XVII Nederlandze Provincien…, Schenk by 1741
Teatre De La Guerre En Flandre & Brabant…, Mortier by 1710 ca
Territorii Bergensis Accuratissima Descriptio, Blaeu [Family] by 1662-
Territorii Bergensis Accuratissima Descriptio, Blaeu [Family] by 1663
Territorii Bergensis Accuratissima Descriptio, Blaeu [Family] by 1663
Tetrachia Ducatus Gelriae Neomagensis, Blaeu by 1664
Tetrachia Ducatus Gelriae Neomagensis, Blaeu by 1664
Tetrarchia Ducatus Geldriae Neomagensis, Wit by 1688
Tetrarchia Ducatus Geldriae Neomagensis, Wit by c.1660
Tetrarchia Ducatus Geldriae Neomagensis, Covens & Mortier by c.1730
Tetrarchia Ducatus Geldriae Ruremondana sive Hispanica, Wit by 1680
Tetrarchia Ducatus Geldriae Ruremondana sive Hispanica, Wit by c.1680
Tetrarchia Ducatus Geldriae Ruremondana sive Hispanica, Covens & Mortier by c.1730
Tetrarchia Ducatus Gelriae Arnhemiensis sive Velavia, Blaeu [Family] by 1662-
Tetrarchia Ducatus Gelriae Neomagensis, Blaeu [Family] by 1659
Tetrarchia Ducatus Gelriae Ruraemundensis, Blaeu [Family] by 1663
Texel en Flie Stroom. By Eygen Herhaelde Pylingen en Lange Ondervindinge Mitsgaders uyt Mondeling Verslag, en Aanwysinge van Verschyde Ervarene Lootsluyden Ontworpen en ter ..., WITSEN by 1712
The Catholic Netherlands, divided into their several Provinces with ..., Sayer by 1772
The Catholick Provinces Of The Low=Countries…, Berry by 1683
The City of Maestricht. With the Present Fortifications ..., Seller by 1672
The County of ARTOIS, Seller by 1685 c
The Dutch Netherlands or the seven United Provinces commonly called ..., Senex by 1721
The Dutch Netherlands or the Seven United Provinces Commonly Called Holland ... Revis'd by Ion. ..., Senex by 1719
The Dutch Netherlands or the Seven United Provinces Commonly Called Holland ... Revis'd by Ion. ..., Senex by 1721
The Dutch Netherlands or the Seven United Provinces Commonly Called Holland ... Revis'd by Ion. ..., Senex by 1721
The Dutch Netherlands or the Seven United Provinces Commonly Called Holland ... Revis'd by Ion. ..., Senex by 1721
The Dutch Netherlandsor the Seven United Provinces commonly called Holland . . ..., Senex by 1721
The Marquisate and Plan of Bergen op Zoom with the French Camp and Attacks, by an Engineer. ..., Gentleman&aposs Magazine by 1747
The Netherlands, Gibson by 1758
The Netherlands, Anonymous by 1800 ca.
The Netherlands and the Countries to the Left Bank of the ..., Pinkerton by 1810
The Netherlands Drawn & Engraved for Dr. Playfair's ..., Playfair by 1821
The North West Part of Germany; Containing ye Dominions of ye Arch: and El: of ..., Moll by 1745
The Plan of the Citty and Castle of NAMUR with ye new works made by the French, and Line of Circumvallation as it was Besieged and Taken by the KING A.o ..., Moll by 1703
The Present Seat of the War, 1793 Comprehending HOLLAND the NETHERLANDS & ..., Wallis by 1793
The Seven United Provinces Accurately Drawn from the Most Modern Maps and Charts ..., Bowen by 1770-90
The Seven United Provinces Comprehending Holland, Zeeland, Utrecht, Gelders, Over-Yssel, Frieseland and Groningen; with the Land of Drent; also Dutch Flanders and Dutch ..., Sayer by 1793
The Seven United Provinces Drawn and Engraved for Dr. Playfair's ..., Playfair by 1821
The Seven United Provinces of Holland, Groningen, Gelders, Friesland, Overyssel, Utrecht and Zeeland, from the Best ..., Guthrie by 1785
The Seven United Provinces, Comprehending Holland, Zeeland, Utrecht, Gelders, Over-Yssel, Frieseland and Groningen; with the Land of Drent; Also Dutch Flanders and Dutch ..., Sayer by 1788
The Seven United Provinces, with their Roads and Divisions, Sayer by 1772
The Seven United Provinces, with their Roads and Divisions, Sayer by 1772
The Seven United Provinces, with their Roads and Divisions, Sayer by 1787
THE SOUTHERN PART OF THE UNITED PROVINCES, Luffman by 1799
The United Provinces Of The Netherlands…, Berry by 1685 ca
The United Provinces vulgo Holland, Morden by c.1680
The View of Flushing, during the Siege, from Eight till Ten on the Evening of the 14th of August, ..., Barker by 1813
The VII United Provinces, Senex by c.1720
The VII United Provinces, Senex by c.1725
THE VII UNITED PROVINCES CORRECTED from the Observations communicated to the ROYAL SOCIETY at LONDON & ye ROYAL ACADEMY at ..., Senex by 1730 c
The VII United Provinces Corrected from the Observations Communicated to the Royal Society at London, & ye Royal Academy at ..., Senex by 1709
The VII United Provinces with the Dutch, Austrian & French Netherlands; from the best ..., Guthrie by 1785
Tiel in Geldern, Meisner by 1637
Topographie de la Zelande ..., Le Rouge by 1748-
Topographie de la Zelande en 9 Feuilles. Paris, Rue des Grands Augustins, pres le Panier ..., Le Rouge by 1748
TOURNAY, Luffman by 1800
Tractus Rheni et Mosae totusa Vahalis a Rhenoberca ..., Blaeu [Family] by 1650
Traejectum..., Braun & Hogenberg by 1572
Traiecti ad Rhenum Delineatio, SEUTTER [Family] by c.1730
Traiecti ad Rhenum Delineatio, SEUTTER [Family] by c.1730
Traiectum, Braun & Hogenberg by 1572
Traiectum, Braun & Hogenberg by 1572
Traiectum, Braun & Hogenberg by 1572 / 1575
Traiectum - Utrecht, Wit by 1698
Traiectum ad Mosam, Guicciardini by 1581
Traiectum ad Mosam, Guicciardini by 1581
Traiectum ad Mosam, Guicciardini by 1581 / 1625
Traiectum ad Mosam ..., Braun & Hogenberg by 1575
Traiectum ad Mosam ..., Braun & Hogenberg by 1575-
Traiectum ad Mosam ..., Braun & Hogenberg by c.1576
Traiectum ad Mosam Vulgo Maestricht, Wit by 1695
Traiectum ad Mosam, Urbs et Natura Loci..., Braun & Hogenberg by 1575
Traiectum ad Mosam…, Braun & Hogenberg by 1575
Traiectum. - Traiectum Clara et Vetus est Episcopalis ..., Braun & Hogenberg by 1572-1624
Traiectum. - Traiectum Clara et Vetus est Episcopalis ..., Braun & Hogenberg by 1572-98
Traiectum. - Traiectum Clara et Vetus est Episcopalis ..., Braun & Hogenberg by 1575
Traiectum. - Traiectum Clara et Vetus est Episcopalis ..., Braun & Hogenberg by 1580
Traiectum. - Traiectum Clara et Vetus est Episcopalis ..., Braun & Hogenberg by c.1572
Traiectum. - Traiectum Clara et Vetus est Episcopalis ..., Braun & Hogenberg by c.1580
Traiectur. Utrecht, Merian [Family] by 1648
Trajectum, Guicciardini by 1608
Trajectum Utrecht, Blaeu [Family] by 1649
Trajectum. (Utrecht)., Braun & Hogenberg by 1580
Trajectum. (Utrecht)., Braun & Hogenberg by 1580
Tran-Siselana, Coronelli by 1692
Trans-Isula D, Bertius by 1618
Trans-Isula D., Hondius/Bertius by 1616
Trans-Isula D., Hondius/Bertius by 1616
TRANSISALANIA PROVINCIA OVER-YSSEL, Visscher by 1680 c
TRANSISALANIA PROVINCIA OVER-YSSEL, Visscher by 1680 c
Transisalania Provincia vulgo Over-Ijssel, Wit by 1680
Transisalania Provincia Vulgo Over-Ryssel, Wit by 1700
Transisalania Provincia vulgo Over-Yssel ..., Wit by 1690
Transisalania Provincia vulgo Over-Yssel ..., Wit by c.1680
Transisalania provincia vulgo Over-Yssel auctore N.ten Have, Wit by 1690
Transisalania Provincia Vulgo Over-Yssel. Auctore N. tne Have emendata a F. de ..., Wit by 1690 ca.
Transisalania Provincia; vulgo Over-Ijssel, VISSCHER [Family] by 1656-77
Transisalania Provincia; vulgo Over-Ijssel, SCHENK [Family] by 1740
Transisalania Provincia; vulgo Over-Ijssel, SCHENK [Family] by 1740
Transisalania Provincia; Vulgo Over-yssel, Visscher by 1660
Transisalania Provincia; vulgo Over-yssel…, Visscher by 1680 c
Transiselania Dominium vernacule Over-Yssel, Blaeu by 1640
Transiselania Dominum vernacle Over-Yssel, Blaeu [Family] by 1641-42
Transiselania Dominum vernacule Over-Yssel, Blaeu [Family] by 1640-
Transiselania Dominum vernacule Over-Yssel, Blaeu [Family] by 1640-
Transiselania Dominum vernacule Over-Yssel, Blaeu [Family] by 1640-
Transiselania Dominum vernacule Over-Yssel, Blaeu [Family] by 1647
Transiselania Dominum vernacule Over-Yssel, Blaeu [Family] by 1647
Transiselania Dominum vernacule Over-Yssel, Blaeu [Family] by 1649
Transiselania Dominum vernacule Over-Yssel, Blaeu [Family] by 1664
Transiselania Dominum vernacule Over-Yssel, Blaeu [Family] by 1664
Transiselania Dominum vernacule Over-Yssel, Blaeu [Family] by 1664
TS Hertogenbosch., Braun & Hogenberg by 1580
Tyel, Blaeu by 1649
Tyel, Jansson by 1657
TYPUS FRISIAE ORIENT..., Emmius by c. 1616
Typus Frisiae Orientalis. Auctore Vbbone Emmio, Jansson by 1630
Typus Frisiae Orientalis. Auctore Vbbone Emmio, Hondius/Jansson by 1633
Typus Frisiae Orientalis. Auctore Vbbone Emmio, Hondius/Blaeu by 1642
Typus Frisiae Orientalis. Auctore Vbbone Emmio, Hondius/Blaeu by 1644
Typus Frisiae orientalis. Auctore Ubbone Emmio, Blaeu by 1635
Typus Frisiae Veteris ... Itemqe Insulae Batavorum ... Disponente Bernhardo Schotano a Steringa. Franciscus Halma ..., Halma by 1718
Typus Frisiae Veteris : inter Rheni medium ostium et Amisiam Itemque, Insulae Batavorum … Disponente Bernhardo Schotano a ..., Halma by 1718
Typvs Frisiae Orientalis, Wit by 1680 ca.
Uitrecht, Tirion by 1740
Ultraiectini Domini Tabula, VISSCHER [Family] by 1689
Ultraiectini Domini Tabula, Wit by 1690 ca.
Ultraiectini Domini Tabula, VISSCHER [Family] by 1698
Ultraiectini Domini Tabula, VISSCHER [Family] by c.1680
Ultraiectini Dominii Tabula, Wit by 1680
ULTRAIECTINI DOMINII TABULA, Visscher by 1680 c
ULTRAIECTINI DOMINII TABULA, Visscher by 1680 c
Ultraiectini Dominii Tabula, Wit by 1690
Ultraiectini Dominii Tabula, Wit by c.1680
Ultraiectini Dominii Tabula, Wit by c.1680
Ultraiectini Dominii Tabula, Wit by c.1680
Ultraiectini Dominii Tabula, Wit by c.1690
Ultraiectini Dominii Tabula, Danckerts [Family] by c.1700
Ultraiectini Dominii Tabula Multo, Visscher by 1698
Ultraiectini dominii tabula.., Wit by 1680
Ultraiectini Dominii Tabula…, Danckerts by 1700
Ultraiectum, Goos by 1616
Ultraiectum, Mercator [Family] by 1640
Ultraiectum, Mercator/Jansson by 1648
Ultraiectum, Mercator/Jansson by 1651
Ultraiectum, Mercator [Family] by 1651
Ultraiectum, Mercator [Family] by 1651
Ultraiectum, Mercator [Family] by 1651
Ultraiectum, Mercator [Family] by c.1630
Ultraiectum Dominium, VISSCHER [Family] by 1624
Ultraiectum Dominium, VISSCHER [Family] by 1624
Ultraiectum Dominium, VISSCHER [Family] by 1624
Ultraiectum Dominium, VISSCHER [Family] by 1624
Ultraiectum Dominium, Blaeu [Family] by 1630-
Ultraiectum Dominium, Blaeu [Family] by 1630-
Ultraiectum Dominium, Blaeu [Family] by 1630-
Ultraiectum Dominium, Blaeu by 1634
Ultraiectum Dominium, Blaeu [Family] by 1640
Ultraiectum Dominium, Blaeu [Family] by 1640
Ultraiectum Dominium, Blaeu [Family] by 1643-50
Ultraiectum Dominium, Blaeu [Family] by 1649
Ultraiectum Dominium, Blaeu [Family] by 1664
Ultraiectum Dominium, Blaeu [Family] by c.1630
Ultraiectum Dominium, Blaeu [Family] by c.1650
Ultraiectum Dominium, 1616 ..., Keere by 1617
Ultraiectum Dominium, 1616 ..., Keere by 1617
ULTRAJECTI EJUSDEMQUE TERRITORII DELINEATIO GEOMETRICA / CAERTE VANDE VRYHEYD DER STADT ..., Ottens by 1708
ULTRAJECTI EJUSDEMQUE TERRITORII DELINEATIO GEOMETRICA / CAERTE VANDE VRYHEYD DER STADT ..., Ottens by 1708 c
Ultrajectum, Braun & Hogenberg by 1575
Ultrajectum, Bertius by 1618
United Kingdom of the Netherlands, Stackhouse by 1850 c
Urbis Campensis, Guicciardini by 1612
Urbis Campensis, ad Isalam Fluvium, Icon, Braun & Hogenberg by 1590
Utraque Bevelandia, & Wolfersdyck, Insulae Orientaliores Zelandiae ..., Blaeu [Family] by 1662-
Utraque Bevelandia, & Wolfersdyck, Insulae Orientaliores Zelandiae ..., Blaeu [Family] by 1662-
Utraque Bevelandia, & Wolfersdyck, Insulae Orientaliores Zelandiae ..., Blaeu [Family] by 1664
Utraque Bevelandia, & Wolfersdyck, Insulae Orientaliores Zelandiae ..., Blaeu [Family] by 1664
Utrecht, Munster by 1544
Utrecht, Munster by 1544
Utrecht, Munster by 1550 c.
Utrecht, Hondius [Family] by 1640
Utrecht, Hondius [Family] by 1640
Utrecht een Aertsbisdom, HOORN by c.1570
Utrecht. Capitale de la Province d'Utrecht, C'est apres Amsterdam la Plus Belle Ville des Hollandais ..., LE CLERC [Family] by 1672
Utriusque Frisiorum Regionis Novissima Descriptio. 1568, Ortelius by 1570-1595
Vare Albeeldinge van het Leger ... Mauritius van Nassau ... tot Watervliet ... 1605 ... t'Amsterdam, by Cornelis Claessz, opt Water int ..., Claesz by c.1605
Venloa, Blaeu by 1649
Veu du Village de Maarsen en Hollande, Basset [Family] by c.1780
Veue de la Maison et des Jardins de Nieuburg pres du Village de Riswick, ou se sont Tenues les Conferences de la Paix en ..., Mortier by 1710
View of the City of Mineguen ..., Baldwin by 1794
VII. Provintiae seu Belgiu Foederatum ..., PROBST [Family] by 1782
VII. Provintiae seu Belgiu Foederatum ..., PROBST [Family] by 1789
Vlissingen, Aa by 1711
Vltraiectum Dominium, Blaeu [Family] by 1630-34
Von dem Leutschen Landt Beschzeibung des Occidentischen ..., Munster/Petri by 1598
Von der Bischofflichen Statt Utrecht, Munster by 1550-90
Von der Frieslander Nammaen…, Munster by 1579
Vue Perspective de l'Oude Sebans et la Tour de Mont-Alban a ..., Basset by 1757
Vue Perspective des Environs de Leyden en Holande, CHEREAU by 1790
Vyanen, Blaeu [Family] by 1647
Wagening, Merian by 1670 c
Walachria, Zelandiae Cisscaldinae Insula Occidentalis, Blaeu [Family] by c.1662
Wass Gestaltt die Prinsigsche die Statt Amstelredam Erwise hen und Innemen am 23. Novemb: ..., Hogenberg by 1600
Wester-Goe, Colom by 1660
Wijmbritsera Deel de zevende Grietenij.., Halma by 1718
Wilhelmostadum, Blaeu by 1647
XVII Provinciarum Inferioris Germaniae, Nec non totius tract, Visscher by 1620
Zeelandia, Mercator [Family] by 1607
Zeelandia, Mercator [Family] by 1608
Zeelandia, Mercator [Family] by 1635
Zeelandia, Mercator [Family] by c.1630
Zeelandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1634-
Zeelandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1634-
Zeelandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1635
Zeelandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1635
Zeelandia Comitatus, Jansson by 1636
Zeelandia Comitatus, Hondius/Jansson by 1638
Zeelandia Comitatus, Hondius [Family] by 1639
Zeelandia Comitatus, Merian [Family] by 1640
Zeelandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1640
Zeelandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1640
Zeelandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1640
Zeelandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1640
Zeelandia Comitatus, Jansson by 1640
Zeelandia Comitatus, Jansson by 1642
Zeelandia Comitatus, Blaeu [Family] by 1649
ZEELANDIA COMITATUS, Jansson/Pitt by 1680 c
ZEELANDIA COMITATUS, Jansson/Pitt by 1680 c
Zeelandia Comitatus, Pitt by 1682
Zeelandia Comitatus, Blaeu [Family] by c.1635
Zeelandia Comitatus, Danckerts [Family] by c.1640
Zeelandia Comitatus, Blaeu [Family] by c.1650
Zeelandia Comitatus, Valk & Schenk by c.1700
Zeelandiae Comitatus, LOTTER [Family] by 1770
Zeelandiae Comitatus, LOTTER [Family] by c.1760
Zeelandiae Comitatus, LOTTER [Family] by c.1760
Zeelandiae Comitatus, LOTTER [Family] by c.1760
ZEELANDIAE COMITATUS NOVISSIMA ET ACCURATISSIMA ..., Seutter by 1750 c
Zeelandiae Comitatus., Keere by 1630
Zeelandicarum Insularum, Ortelius by 1584
Zeelandicarum Insularum, Ortelius by 1587
Zeelandicarum Insularum, Ortelius by 1609
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1570
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1570
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1573
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1573
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1580
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1580/89
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1592
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1592
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1592-
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1595
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1598
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1598
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1601
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1608
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1608
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by 1609
Zeelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo a ..., Ortelius by c.1600
Zeelandt comitatus et Hollandiae pars meridionalis, Mercator/Hondius by 1613
Zelande, Le Rouge by 1746
Zelandia, Jode by 1578
Zelandia, Ortelius/Coignet by 1601
Zelandia, Ortelius/miniature by 1601
Zelandia, Ortelius/miniature by 1602
Zelandia, Ortelius/miniature by 1603
Zelandia ..., Jode by 1593
Zelandia ..., Jode by 1593
Zelandia Comitatus, Mercator by 1595
Zelandia Comitatus, Mercator [Family] by 1607
Zelandia Comitatus, Mercator [Family] by 1607
Zelandia Comitatus, Mercator [Family] by 1609
ZELANDIA COMITATUS, Mercator by 1612 c
Zelandia Comitatus, Mercator [Family] by 1613
Zelandia Comitatus, Mercator [Family] by 1613
Zelandia Comitatus, Mercator [Family] by 1619
Zelandia Comitatus, Mercator [Family] by 1628 or 1633
Zelandia Comitatus, Mercator/Jansson by 1630
Zelandia Comitatus, Mercator [Family] by 1633
Zelandia Comitatus, Mercator [Family] by 1633
Zelandia Comitatus, Mercator/Jansson by 1634
Zelandia Comitatus, Mercator [Family] by 1640
Zelandia Comitatus, Mercator [Family] by c.1620
Zelandiae, Guicciardini by 1581
Zelandiae Comitatus ..., Keere by 1617
Zelandiae Comitatus ..., Keere by 1617
Zelandiae Comitatus ..., Keere by 1617
Zelandiae Typus, Guicciardini by 1567 ca.
Zelandiae Typus, DE BRUYN by 1582
Zelandiae Typus, Guicciardini by 1590
Zelandiae typus, DOETECUM [Family] by 1612
Zelandiae Typus, Keere by 1625
Zelandicarum Insularum Descrip., Ortelius/Galle by 1579
Zelandicarum Insularum Descriptio, Ortelius/Marchetti by 1599
Zelandicarum Insularum Exactissima Et Nova Descriptio, Ortelius by 1570-1595
Zelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Quad von Kinckelbach by 1600
Zelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Quad von Kinckelbach by 1600
Zelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Quad von Kinckelbach by 1608
Zelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Quad von Kinckelbach by c.1600
Zelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Quad von Kinckelbach by c.1600
Zelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio Auctore D. Iacobo A ..., Ortelius by 1603
Zelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo A ..., Ortelius by 1573
Zelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo A ..., Ortelius by 1598
Zelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio, Auctore D. Iacobo A ..., Ortelius by 1603
Zelandicarum Insularum. . ., Ortelius by 1612
Zipa. Agri Zupani Nova Descriptio. 1617, Keere by 1617
Zipa. Agri Zupani Nova Descriptio. 1617, Keere by 1617
Zutphania Comitatus, Blaeu [Family] by 1631-
Zutphania Comitatus, Blaeu [Family] by 1631-
Zutphania Comitatus, Mercator/Hondius by 1635
Zutphania Comitatus, Mercator [Family] by 1635
Zutphania Comitatus, Blaeu [Family] by 1643-50
Zutphania Comitatus, Blaeu [Family] by 1647
Zutphania Comitatus, Blaeu [Family] by 1647
Zutphania Comitatus, sive Ducatus Gelriae Tetrarchia ..., Blaeu [Family] by 1664
Zutphania Comitatus, sive Ducatus Gelriae Tetrarchia Zutphaniensis [in set with] Zutphania ..., Blaeu [Family] by 1659-
Zutphaniensis, Mercator/Jansson by 1651
Zutphen, Braun & Hogenberg by 1575
Zutphen, Guicciardini by 1581
Zutphen, Braun & Hogenberg by 1590
Zuydhollandia Stricte Sumta, Blaeu [Family] by 1631-
Zuydhollandia Stricte Sumta, Blaeu [Family] by 1631-
Zuydhollandia Stricte Sumta, Blaeu [Family] by 1634-
Zuydhollandia Stricte Sumta, Blaeu [Family] by 1635-
Zuydhollandia Stricte Sumta, Blaeu by 1640
Zuydhollandia Stricte Sumta, Blaeu [Family] by 1645
Zuydhollandia Stricte Sumta, Blaeu [Family] by 1649
Zuydhollandia Stricte Sumta, Blaeu [Family] by c.1635
Zvtphania Comitatus…, Mercator/Jansson by 1630 c
Zwoll Trans-Isal, Meisner by 1637Home | Information | Search | Subscription Rates | Subscribe | Renew | Contact Us | Site Map

OldMaps.com © 1999 - 2023Old Maps, LLC. All rights reserved. OldMaps.com, the
OldMaps.com logo and AMPR are service marks or registered service marks of Old Maps, LLC.